Cube.ITG z szansą na kontrakt dla KGHM

Cube.ITG z szansą na kontrakt dla KGHM

Giełdowa spółka Cube.ITG została zaproszona do zawarcia umowy z KGHM Polska Miedź na świadczenie usług informatycznych w trybie „Time and Material”. Wartość umowy ramowej nie przekroczy 3,198 mln brutto. Spółka dostrzega poprawę koniunktury na rynku zamówień IT dla sektorów komercyjnych, takich jak przemysł, energetyka i oczekuje dobrych wyników w tym segmencie w 2017 roku. Firma wygrała udział w zadaniu na drodze aukcji internetowej w wyniku której ma świadczyć usługi prowadzenia prac analitycznych, projektowych i programistycznych w trybie Time & Material (opłaty za usługi serwisowe rozliczane są wg stawek godzinowych i kosztu części i podzespołów). Do realizacji poszczególnych zadań/części wybrano następujące firmy: Cube.ITG S.A., otoGIS Geodezja/CAD/GIS s.c., Invent On sp z o.o.

Oba postępowania jak złożenie oferty na blisko 100 mln zł przez Cube dla Centralnego Ośrodka Informatyki potwierdzają widoczne ożywienie na rynku zamówień publicznych oraz rosnący potencjał grupy również dzięki własnym rozwiązaniom sektorowym, w tym w branży zdrowia – mówi Marek Girek, Prezes Zarządu Cube.ITG i główny Akcjonariusz Spółki. – Potencjał ten jest realizowany również dzięki produktom powstającym w ramach start-upów grupy – dodał.

Równocześnie w ostatnim czasie Cube.ITG złożył najkorzystniejszą ofertę w ramach postępowania przetargowego prowadzonego przez szpital w Siedlcach na kwotę 2 453 487,59 brutto. Postępowanie dotyczyło realizacji zadań w oparciu o produkty własnych licencji z grupy Cube.ITG.

Spółka 10 lutego poinformowała także o złożeniu oferty w największym obecnie postępowaniu przetargowym w Polsce o wartości 100 mln zł. Zamawiającym jest Centralny Ośrodek Informatyki. Spółka przedstawiła drugą w kolejności cenę i ma duże szanse na pozyskanie kontraktu. COI zawrze umowę ramową z maksymalnie 5 firmami.

O Spółce:

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG SA realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. Na rzecz Spółki pracuje blisko 400 specjalistów z różnych dziedzin sektora IT. Firma dostarcza rozwiązania dla wielu branż: bankowość i finanse, zdrowie i multimedia, a także administracja publiczna, telekomunikacja, energetyka.

Cube ITG w 2015 roku przejęła ITMED Sp. z o.o. Spółka wraz z podmiotem zależnym Data Techno Park stanowi jedno z największych i najnowocześniejszych centrów przetwarzania danych w Europie Środkowej, realizując szereg projektów w sferze innowacji i technologii głównie w branży medycznej.

W skład Grupy Kapitałowej Cube ITG wchodzi także spółka CUBE.ITG GmbH. Obszarem jej działalności jest sektor rozwiązań informatycznych na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech.

Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.