Cube.ITG w 100-milionowym przetargu dla Centralnego Ośrodka Informatyki

Cube.ITG w 100-milionowym przetargu dla Centralnego Ośrodka Informatyki

Cube.ITG, wiodący wiodący dostawca rozwiązań z zakresu IT i data center, został wybrany jako jeden z 5 podmiotów będących realizować usługi dla rządowego COI w ramach zamówienia dotyczącego zapewniania zasobów ludzkich z zakresu IT. Wartość 3-letniego kontraktu wynosi 116 mln zł brutto.

Otwarcie ofert zamówienia pt.: „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT dla Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZAK.3201.18.2016” nastąpiło na początku lutego br. W ostatnich dniach COI (podlegające Ministerstwu Cyfryzacji) poinformowało o wyborze 5 oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. Cube.ITG złożył drugą ofertę z wynikiem 96,5 pkt (na 100 możliwych). Brano pod uwagę takie kryteria, jak „cena”, „ilość rekruterów, którymi dysponuje Wykonawca”, „ilość programistów Java w bazie wykonawcy” i „ilość testerów w bazie wykonawcy”.

Wybór Cube.ITG potwierdza nasze kompetencje i możliwości w zakresie obsługi tak dużego
i odpowiedzialnego zamówienia dla Centralnego Ośrodka Informatyki. Istotnym jest także fakt, iż złożyliśmy tę ofertę samodzielnie, bez konsorcjantów, co rodzi dużą odpowiedzialność, ale
i satysfakcję z mając nadzieję jak najlepiej świadczonych usług na rzecz jednostki rządowej
– mówi Marek Girek, Prezes Zarządu Spółki Cube.ITG i jej główny Akcjonariusz.

Oprócz Cube.ITG, wybrane zostały takie firmy, jak Transition Technologies, Devonshire, SII oraz Britenet. Zadaniem danego wykonawcy jest świadczenie usług z zakresu IT przez Konsultantów na rzecz i pod nadzorem COI, odpowiedzialność za obsługę kadrowo-płacową Konsultantów oraz nadzór nad realizacją umowy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości świadczenia usług przez Konsultantów. Zarządzanie przebiegiem prac, zlecanie pracy oraz rozliczanie czasowe prac realizowane będą przez COI.

 

  Data Techno Park jest częścią Grupy Kapitałowej Cube.ITG

 

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG SA realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. Na rzecz Spółki pracuje blisko 400 specjalistów z różnych dziedzin sektora IT. Firma dostarcza rozwiązania dla wielu branż: bankowość i finanse, zdrowie i multimedia, a także administracja publiczna, telekomunikacja, energetyka.

Cube ITG w 2015 roku przejęła ITMED Sp. z o.o. Spółka wraz z podmiotem zależnym Data Techno Park stanowi jedno z największych i najnowocześniejszych centrów przetwarzania danych w Europie Środkowej, realizując szereg projektów w sferze innowacji i technologii głównie w branży medycznej.

W skład Grupy Kapitałowej Cube ITG wchodzi także spółka CUBE.ITG GmbH. Obszarem jej działalności jest sektor rozwiązań informatycznych na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech.

Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.