O nas

O nas

Data Techno Park sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu, realizującą szereg projektów w sferze innowacji i technologii. Nasze początki sięgają 2005 r., kiedy rozpoczęliśmy działalność jako Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. Natomiast w 2013 r. przyjęliśmy nazwę Data Techno Park sp. z o.o.

Data Techno Park jest częścią grupy kapitałowej Cube.ITG.

Większość realizowanych przez nas projektów dotyczy szeroko definiowanej branży medycznej. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem medycznym pozwoliło nam zdobyć szeroką wiedzę, którą dziś wykorzystujemy w ramach współpracy z podmiotami i instytucjami reprezentującymi różnorodne gałęzie nauki oraz biznesu.

Naszą misją jest:

 •  pozyskiwanie inwestorów
 • dokonywanie własnych inwestycji kapitałowych
 • tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia innowacyjnej działalności
 •  wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
 • aktywizowanie społeczności akademickiej i przedsiębiorców
 • inspirowanie i koordynowanie inicjatyw klastrowych w ochronie zdrowia oraz informatyce. Dzięki licznym projektom dotyczącym tematyki klastrów medycznych oraz informatycznych, stajemy się liderem w obszarze wykorzystania technologii IT w medycynie na skalę europejską.

Naszym celem strategicznym jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych dla centrum kompetencyjnego „e – Zdrowie”. To innowacyjny projekt, dzięki któremu powstanie sektor szerokich usług wsparcia biznesowego dla przedsiębiorstw z branży medycznej, informatycznej, biotechnologicznej oraz farmaceutycznej z całej Polski.

 

Główne obszary naszej działalności to:

 • konsulting medyczny rozumiany jako szeroka gama usług – od definiowania strategii firmy, poprzez reorganizację i zarządzanie finansowe, aż po zarządzanie kapitałem ludzkim oraz projektowanie i wdrażanie rozwiązań medycznych
 • transfer technologii jako proces przystosowywania wyników badań naukowych, patentów lub oryginalnych pomysłów do ich praktycznego zastosowania
 •  inwestycje kapitałowe w spółki typu spin-off, dzięki którym w efektywny sposób dokonuje się transfer wiedzy na linii naukowiec – organizacja badawcza – sektor prywatny
 •  marketing ochrony zdrowia, gdzie znaczące zastosowanie mają elementy pozycjonowania produktów i usług świadczonych w ramach opieki zdrowotnej oraz zdrowia publicznego
 • zarządzanie w opiece zdrowotnej zarówno poprzez wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych klasy ERP, jak i zarządzanie konkretnymi projektami realizowanymi przez takie podmioty, jak samorządy województw, konsorcja podmiotów leczniczych czy uczelnie medyczne
 • epidemiologia populacyjna, którą w naszych działaniach traktujemy jako komplementarny, a jednocześnie krytyczny miernik wpływu czynników środowiskowych na stan zdrowia i jakość życia populacji
 •  rozwój projektów biotechnologicznych, które pomagamy wdrażać w dziedzinie ochrony zdrowia oraz badania kliniczne, dzięki którym aktywnie uczestniczymy w procesie unowocześniania produktów medycznych