Data Techno Park

Data Techno Park

Data Techno Park sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu, realizującą szereg projektów w sferze innowacji i technologii. Nasze początki sięgają 2005 r., kiedy rozpoczęliśmy działalność jako Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. Natomiast w 2013 r. przyjęliśmy nazwę Data Techno Park sp. z o.o.

Data Techno Park jest częścią grupy kapitałowej Cube.ITG.

Większość realizowanych przez nas projektów dotyczy szeroko definiowanej branży medycznej. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem medycznym pozwoliło nam zdobyć szeroką wiedzę, którą dziś wykorzystujemy w ramach współpracy z podmiotami i instytucjami reprezentującymi różnorodne gałęzie nauki oraz biznesu.

Medyczne Cetrum Przetwarzania Danych (itQ Data Center), uruchomione we wrześniu 2014 roku przez Data techno Park jest jednym z najnowocześniejszych w Europie i największych w Polsce ośrodków, w którym mogą być gromadzone, przetwarzane, udostępniane oraz archiwizowane dane medyczne pacjentów z całego kraju. Ośrodek realizuje ustawowy obowiązek wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej, który ma wejść w życie w styczniu 2018 roku. Medyczne Centrum Przetwarzania Danych (itQ Data Center), stanowi trzon projektu „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-Zdrowia”, realizowanego przez Data Techno Park w ramach unijnego projektu. Całkowity koszt inwestycji, współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, to blisko ćwierć miliarda złotych.

Data Techno Park jako koordynator Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie dąży do stworzenia odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi nowoczesnych usług informatycznych w sektorze ochrony zdrowia.   Ogólnopolskie Klaster e-Zdrowie to porozumienie partnerów z obszaru świata nauki oraz świata biznesu. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania niezbędnego do wytworzenia innowacyjnych usług przez członków Klastra.

W ramach Programu Inwestycyjnego DTPark Ventures Data Techno Park utworzył 22 spółki technologiczne, głównie w obszarze IT–MED, czyli zastosowania technologii informacyjnych w ochronie zdrowia. Celem programu „DTPark Ventures” jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania zaproponowane przez zespoły, które patentują i wdrażają technologie w obszarze IT-MED, a także technologie o potencjalnym zastosowaniu w tym obszarze.