eR

eR

eR (Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) to spółka powołana we współpracy z Akademickim Inkubatorem Innowacyjności funkcjonującym w ramach Data Techno Park.

Spółka oferuje najlepsze rozwiązania w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia pozwalające na podniesienie jakości i bezpieczeństwa pracy szpitali i innych jednostek sektora medycznego.

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie systemu umożliwiającego bezpieczną archiwizację zasobów informacyjnych, generowanych przez podmioty działające w sektorze ochrony zdrowia. Innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu nowego modelu przechowywania dokumentacji medycznej, który pozwoli na efektywną konsolidację wielorakich źródeł informacji występujących w szpitalach, ambulatoriach i laboratoriach medycznych.

Proponowane rozwiązanie oparte jest na idei elektronicznego archiwum danych, przeznaczonego do przechowywania dokumentacji medycznej. Archiwum to ma być zintegrowane z systemami informatycznymi szpitala (tj. HIS, RIS, LIS, czy ERP). Oprogramowanie zapewnia możliwość bezpiecznego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, szybką i bezpieczną wymianę danych pomiędzy placówkami medycznymi, uzyskanie pełnej standaryzacji gromadzonych danych (wg przyjętych standardów archiwizacji: HL7 CDA R2) a co za tym idzie – implementacje usług semantycznych pomiędzy dostępnymi systemami, czy też możliwość zdalnego administrowania systemem.

Znaczącą zaletą systemu eR jest możliwość integracji jednostkowych podmiotów medycznych z regionalną i ogólnonarodową infrastrukturą wymiany informacji medycznej (np. regionalne sieci e-Zdrowie czy też System P1 firmowany przez CSiOZ).