Zarząd

Zarząd

08.2014 Wrocław Sesja portretowa Zarząd DT Park fot Miłosz Poloch

Marek Girek – Prezes Zarządu Data Techno Park, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pracownik naukowy. Specjalista ds. zarządzania i organizowania procesów medycznych. Organizator konferencji i seminariów eksperckich o zasięgu europejskim i regionalnym z udziałem przedstawicieli organów administracji publicznej oraz przedstawicieli biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, doradztwie dla publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej (doradztwo finansowe, pozyskiwanie funduszy UE, zewnętrzne źródła wsparcia dla ZOZ). Autor programów szkoleniowych z zakresu systemów rozliczeń dla zakładów opieki zdrowotnej. Specjalista w zarządzaniu zespołami wieloosobowymi w zakresie wdrażania technologii IT w służbie zdrowia, modernizacji infrastruktury, usprawniania zarządzania i modelowania procesów biznesowych.