Zarząd

Zarząd

08.2014 Wrocław Sesja portretowa Zarząd DT Park fot Miłosz Poloch

Marek Girek – Prezes Zarządu Data Techno Park, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pracownik naukowy. Specjalista ds. zarządzania i organizowania procesów medycznych. Organizator konferencji i seminariów eksperckich o zasięgu europejskim i regionalnym z udziałem przedstawicieli organów administracji publicznej oraz przedstawicieli biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, doradztwie dla publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej (doradztwo finansowe, pozyskiwanie funduszy UE, zewnętrzne źródła wsparcia dla ZOZ). Autor programów szkoleniowych z zakresu systemów rozliczeń dla zakładów opieki zdrowotnej. Specjalista w zarządzaniu zespołami wieloosobowymi w zakresie wdrażania technologii IT w służbie zdrowia, modernizacji infrastruktury, usprawniania zarządzania i modelowania procesów biznesowych.

Krzysztof BednarekKrzysztof Bednarek – Wiceprezes Zarządu Data Techno Park. Absolewnet Politechniki Wrocławskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz inkubowaniu projektów z dziedziny ICT. W latach 2010 – 2012 Członek Zarządu spółki Wrocławski Medyczny Park Naukowo – Technologiczny. W latach 2008 – 2013 Członek Zarządu spółki SISMS. Przez wiele lat związany z Politechniką Wrocławską, gdzie do 2014 roku pełnił funkcję Z-cy Dyrektora Działu Informatyzacji. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.