Panel dyskusyjny „Cyfrowa medycyna a inteligentne specjalizacje” – Krynica 2016

Panel dyskusyjny „Cyfrowa medycyna a inteligentne specjalizacje” – Krynica 2016

Data Techno Park jest partnerem panelu dyskusyjnego  „Cyfrowa medycyna a inteligentne specjalizacje” odbywającego się w ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Termin: 7 września 2016 r., godz. 15.45. Zapraszamy.
Usługi medyczne, technologie ICT to obszary badawcze i innowacyjne, które mają ogromny potencjał rozwojowy, również w kontekście efektywności ekonomicznej. Zmiany cywilizacyjne i demograficzne będą pogłębiać ten trend, dlatego cyfrowa medycyna to klucz dla rozwoju technologii i prac badawczo–rozwojowych na potrzeby chociażby e–zdrowia, telemedycyny, bioinformatyki, terapii genowej. Istotna jest również indywidualizacja i koordynacja opieki na rzecz skuteczniejszego wykorzystania zasobów.

Moderator:

Wojciech Surmacz, Redaktor Naczelny, Gazeta Bankowa, Polska

Paneliści:

Mariusz Chochołek, Prezes, Integrated Solutions, Polska

Marek Girek, Prezes Zarządu, Data Techno Park Sp. z o.o., Polska

Edyta Kocyk, CEO, SiDLY Sp. z o.o., Polska

Krzysztof Łanda, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska

Marcin Węgrzyniak, Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Polska

Partner: Data Techno Park Sp. z o.o.

Więcej informacji na stronie: http://www.forum-ekonomiczne.pl/xxvi-forum-ekonomiczne/blok-tematyczny-%e2%80%9eopieka-nad-pacjentem-koordynowana-przez-poz-w-ramach-forum-ochrony-zdrowia/#