Seminarium „Cyfrowa medycyna – wyzwania teraźniejszości i przyszłości”

Seminarium „Cyfrowa medycyna – wyzwania teraźniejszości i przyszłości”

Blisko 100 osób, przedstawicieli środowiska naukowego, instytucji otoczenia biznesu, firm medycznych, dyrektorów placówek zdrowotnych oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej wzięło udział w konferencji „Cyfrowa medycyna – wyzwania teraźniejszości i przyszłości” zorganizowanej przez Data Techno Park i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Seminarium otworzył Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas, który podkreślał ogromną wagę procesu informatyzacji w ochronie zdrowia.

seminiumar j.pinkas

Uczestnicy seminarium dyskutowali na temat problemów związanych z cyfrową medycyną, a przede wszystkim wdrożeniami rozwiązań telemedycznych, integracją informacji medycznej, rozwojem medycy spersonalizowanej oraz korzyściami dla pacjenta wynikającymi z zastosowania technologii teleinformatycznych w procesie leczenia.

Profesor Andrzej Kiejna z Uniwersytetu Medycznego zwrócił uwagę na to, że łączenie rejestrów danych medycznych może dać wymierne oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej. – Wskazują na to doświadczenia krajów wysokorozwiniętych. Samo zaś tworzenie rejestrów i praca na dużych bazach danych jest współcześnie koniecznością – mówił. Przytoczył także dane, z których wynika że tylko 13 proc. krajów europejskich ma określoną strategię regulacyjną wykorzystania big data w sektorze zdrowia, a 9 proc. – regulacje dotyczące instytucjonalizacji big data w zakresie sektora prywatnego.

Z kolei Kajtan Wojsyk, zastępca dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zwrócił uwagę, że na stronie głównej CSIOZ (www.csioz.gov.pl) już teraz znajdują się reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, a wskazanie jednego konkretnego odniesienia powinno znacząco ułatwić proces wdrażania tej dokumentacji.

DSC02006

W trakcie debaty ekspertów pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita” prof. Marek Ziętek, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego podkreślał, że jednym z największych wyzwań stojących przed cyfrową medycyną jest integracja wszystkich systemów przetwarzania danych. Krzysztof Groyecki, wiceprezes Asseco zwrócił uwagę, że najsłabszym ogniwem ochrony danych, także medycznych jest człowiek. – By redukować te zagrożenia konieczna jest odpowiednia edukacji osób, które zajmują się ich przetwarzaniem danych – podsumował.

debata - j.Pinkas

DSC01978

DSC01987

DSC02024

 

DSC02027

 

DSC02034

 

 

Podczas seminarium prelekcje wygłosili:

 • dr hab. Piotr Ponikowski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  „Integracja Informacji medycznej – wyzwania biobankowania w kardiologii” ,
 • dr hab. Wiesław Nowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Warszawie „Neuroradiologia – przykład gdzie medycyna nie istnieje bez informatyki”,
 • dr hab. Andrzej Kiejna, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu
  „Bazy dziedzinowe – strukturalność i wiarygodność informacji medycznej – wyzwania teraźniejszości”
 • dr hab. Wojciech Witkiewicz, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Ośrodka Badawczo – Rozwojowego we Wrocławiu
  „Medycyna spersonalizowana”
 • Dr inż. Kajetan Wojsyk, Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  „Standaryzacja danych oraz dokumentów medycznych”
 • Krzysztof Kulesza, AmbasadorOpenEHR na Polskę „Otwarte dane w medycynie”

 

DSC02050

W debacie pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita” uczestniczyli: Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Prof. dr hab. Marek Ziętek, JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Ks. Prof. dr hab. Rektor Stanisław Dziekoński, Zastępca Dyrektora ds. Europejskich CSIOZ Kajetan Wojsyk, Dyrektor Pionu Naukowo-Badawczego EIT+ Prof. dr hab. Henryk Kozłowski, Wiceprezes Asseco Krzysztof Groyecki oraz Dyrektor ds. Programów Strategicznych i Sektorowych Data Techno Park Marcin Kędzierski.