Programy zdrowotne

Programy zdrowotne

W ramach współpracy proponujemy analizę danych epidemiologicznych dotyczących populacyjnego występowania problemów zdrowotnych wśród wskazanej grupy docelowej w oparciu o dane statystyczne, publikacje naukowe, własny dorobek. Na podstawie analizy oraz w ciągłej kooperacji przygotowujemy założenia programu zdrowotnego dla wybranej grupy docelowej. Założenia a następnie zaproponowane interwencje, są proponowane na podstawie przeglądu polskich i międzynarodowych najlepszych praktyk, opartych o naukowe dowody skuteczności dla wskazanego rozwiązania. Każdy program zdrowotny traktujemy jak projekt, dlatego też świadczymy usługi wsparcia w etapie realizacji (w tym również: kalkulacja i rozliczenie finansowe), monitorowania i ewaluacji.