Konsulting medyczny

Konsulting medyczny

Konsulting medyczny rozumiemy jako szeroką gamę usług – od definiowania strategii firmy poprzez reorganizację i zarządzanie finansowe, aż po zarządzanie kapitałem ludzkim oraz projektowanie i wdrażanie rozwiązań medycznych.W tym obszarze, jako firma korzystająca z usług ekspertów z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i doradczym, oferujemy Państwu:

  • opracowywanie wniosków do UE (przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej) dla pojedynczych podmiotów i konsorcjów
  • zarządzanie i rozliczanie projektów UE
  • tworzenie koncepcji wykorzystania środków przez instytucje zarządzające
  • tworzenie koncepcji pozyskiwania środków finansowych z UE
  • przygotowanie pełnych, specjalistycznych projektów budowlanych, planów adaptacji lokali i pomieszczeń
  • audyty podmiotów leczniczych
  • pomoc w uzyskaniu finansowania inwestycji i zakupu sprzętu medycznego
  •  kompleksową obsługę informatyczną.