Medyczne Centrum Przetwarzania Danych już otwarte

Medyczne Centrum Przetwarzania Danych już otwarte

                                                                                                      

17 września 2014 roku we Wrocławiu spółka Data Techno Park uruchomiła Medyczne Centrum Przetwarzania Danych (ItQ Data Center), jeden z najnowocześniejszych w Europie i największych w Polsce ośrodków, w którym są gromadzone, przetwarzane, udostępniane oraz archiwizowane dane medyczne pacjentów z całego kraju. Całkowity koszt inwestycji to blisko ćwierć miliarda złotych. Inwestorem jest Data Techno Park sp. z o.o.

Medyczne Centrum Przetwarzania Danych (ItQ Data Center) realizuje ustawowy obowiązek wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej, który wejdzie w życie za trzy lata. Od 1 sierpnia 2017 roku dane pacjentów mają być dokumentowane wyłącznie w formie elektronicznej. Dzięki temu, że e-dokumentacja będzie przechowywana w tzw. „chmurze” w Medycznym Centrum Przetwarzania Danych (ItQ Data Center) – szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie nie będą musiały inwestować w zakup, utrzymanie i zabezpieczenie własnych systemów informatycznych.

„Wyposażenie szpitalnej serwerowni i zakup aplikacji z licencjami na ich użytkowanie to wielomilionowe inwestycje, ale niestety nie jednorazowe. Taki system starzeje się po 5 latach więc wydatki trzeba ponawiać, co przy obecnej kondycji finansowej szpitali jest niebagatelnym wydatkiem.” – mówi Marek Girek, Prezes Zarządu Data Techno Park. „Medyczne Centrum Przetwarzania Danych nie tylko odciąży szpitale od obowiązku rozbudowy infrastruktury informatycznej i przechowywania dokumentacji medycznej przez dziesiątki lat, ale także zagwarantuje najwyższej klasy zabezpieczenia, dzięki którym dane pacjentów będą bezpieczne.”

Na wprowadzeniu e-dokumentacji i utworzeniu Medycznego Centrum Przetwarzania Danych skorzystają również pacjenci. Nie będą oni musieli na każdą wizytę do lekarza zabierać ze sobą historii choroby, wyników badań, zdjęć rentgenowskich, zapisów z tomografu itp. Uprawniony lekarz, mając dostęp do Internetu, będzie mógł – za zgodą pacjenta – z każdego miejsca na świecie sięgnąć do elektronicznej kartoteki umieszczonej w „chmurze” w Medycznym Centrum Przetwarzania Danych.

MCPD docelowo będzie wyposażone w 512 szaf serwerowych, z których każda może zmieścić do 42 serwerów. Centrum ma niezależne systemy zasilania, dzięki czemu nie ma obaw, że nagła awaria spowoduje utratę danych. Prąd do budynku doprowadzają dwie niezależne linie energetyczne (każda po 10 megawatów). MCPD ma także własny generator prądu zasilany paliwem, który jest w stanie wytworzyć energię mogącą oświetlić średniej wielkości osiedle mieszkaniowe i zapewnić pracę Centrum w przypadku awarii systemów podstawowych.

Koszt inwestycji – 230 mln złotych – w tym 85% dofinansowania z UE z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jednym z podmiotów finansujących utworzenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych jest Getin Noble Bank, który regularnie angażuje się we wsparcie innowacyjnych rozwiązań rynkowych. Na realizację inwestycji Bank udzielił finansowania w wysokości ponad 16 milionów złotych. Pozyskane środki zostały wykorzystane na dokończenie budowy MCPD oraz zakup sprzętu IT i oprogramowania.

W uroczystości otwarcia Medycznego Centrum Przetwarzania Danych (ItQ Data Center) uczestniczyli m.in. przedstawiciele ministerstwa zdrowia, władz samorządowych, a także dyrektorzy dolnośląskich szpitali i przychodni oraz przedstawiciele wrocławskich uczelni.

Marek Girek, prezes Zarządu Data Techno Park:

„Lekarz prowadzący na przykład praktykę wyjazdową potrzebuje mieć dostęp do informacji o swoich pacjentach w miejscu udzielania świadczenia, czyli w domu chorego. Trudno sobie wyobrazić, że będzie woził ze sobą całą dokumentacja papierową. Dzięki dostępowi do danych przechowywanych w MCPD będzie mógł, za zgodą pacjenta, sięgnąć do jego dokumentacji na przykład z urządzenia mobilnego.”

„Właścicielem danych zawsze jest pacjent i to on będzie decydował o tym, kto będzie mógł przeglądać jego kartotekę. Nikt nie musi się obawiać, że informacje o jego chorobach dostaną się w niepowołane ręce. Wysokiej klasy zabezpieczenia w MCPD, które chronią dane zarówno przed atakami hackerskimi, jak i przed próbą fizycznego uszkodzenia serwerów.”

Wojciech Homola, wiceprezes Zarządu Data Techno Park:

Z możliwości jakie daje Medyczne Centrum Przetwarzania Danych będzie mógł korzystać każdy z profesjonalistów świadczących usługi w systemie opieki zdrowotnej. W ramach projektu, oprócz serwerów i urządzeń informatycznych zainstalowanych przy ul. Borowskiej, zakupiliśmy szereg aplikacji biznesowych i szpitalnych oraz oprogramowanie, które może pomóc każdemu lekarzowi rodzinnemu i przychodni w prowadzeniu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.”

Projekt „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (oś priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”, działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”).