„Cube.Itg uwolni lekarzy od sterty papierów” – Puls Biznesu, październik 2016 r.

„Od czasu wprowadzenia pakietu onkologicznego lekarze kilku specjalizacji muszą w konsylium omówić przypadek każdego pacjenta z nowotworem, żeby diagnoza była trafiona. To teoria. Praktyka jest taka, że konsylium sprowadza się do wypełniania papierów, bo brakuje czasu i lekarzy. Receptę na te problemy znalazła spółka Ives-System z portfela giełdowego Cube.Itg. Firma specjalizuje się w zbieraniu, przesyłaniu i archiwizacji medycznych danych obrazowych (np. tomografii). Opracowane przez nią rozwiązanie pozwala przesyłać między lekarzami i placówkami pliki, których objętość sięga nawet 50 GB.”

„Polski Kompas 2016 Gazety Bankowej” – Polskie Radio, październik 2016 r.

„Statuetkami Polski Kompas 2016 nagrodzono (…) firmy, które w szczególny sposób zasłużyły się dla polskiej gospodarki. Za odwagę w kreowaniu pozytywnego wizerunku warszawskiego parkietu w Europie i umacnianie siły giełdy w kraju i za granicą nagrodzono Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w imieniu której nagrodę odebrała prezes GPW – prof. Małgorzata Zaleska. Z kolei Mariola Belina-Prażmowska, wiceprezes zarządu ds. rozwoju i relacji inwestorskich w Pelion S.A. odebrała nagrodę dla swojej firmy za wprowadzanie nowych innowacji w zakresie ochrony zdrowia, ale też za najwyższe standardy etyczne reprezentowane przez Pelion S.A. w biznesie.

Kolejną nagrodą Polski Kompas 2016 została uhonorowana firma Data Techno Park Sp. z o.o.  za stworzenie w Polsce sprawnej spółki w segmencie medical big-data. W imieniu firmy nagrodę odebrał Marek Girek, prezes zarządu.”

 

„Informatyzacja potrzebna od zaraz” – Gazeta Bankowa, wrzesień 2016

„Największy problem to skomplikowanie administracyjne naszej opieki zdrowotnej. Trzeba bowiem pamiętać, że obok siebie funkcjonują placówki państwowe, podległe samorządom i prywatne, a pacjent obraca się w każdej z tych przestrzeni. Między nimi nie ma jednolitego systemu wymiany informacji i właśnie to trzeba jak najszybciej zmienić.” – mówi prezes zarządu Data Techno Park Marek Girek w wywiadzie dla Gazety Bankowej.

„Polska cyfrowa już nie jest sierotą” – wgospodarce.pl, wrzesień 2016

„Obowiązek prowadzenia przez każdą placówkę medyczną od początku 2018 r. dokumentacji w formie elektronicznej stwarza ogromną szansę na skok cywilizacyjny w sektorze ochrony zdrowia. Potencjał publicznego rynku, który dziś finansowany jest przez NFZ, to prawie 50 mld zł. Potencjał pacjentów to właściwie wszyscy mieszkańcy Polski. Potencjał szpitali to ponad tysiąc placówek publicznych i ogromny rynek niepublicznych usług zdrowotnych. Cyfryzacja placówek pozwoli kreować świadomą politykę zdrowotną oraz lepiej rozdysponowywać pieniądze na poziomie podstawowym, ale także opieki specjalistycznej oraz szpitalnej.” – mówi prezes zarządu Data Techno Park Marek Girek dla portalu wgospodarce.pl

„Jak z uczelni wycisnąć bardziej innowacyjne projekty?” – Gazeta Wyborcza, sierpień 2016

„Stworzenie spółki, start-upu ułatwia komercjalizację własności intelektualnej, tym samym zwiększa jej mobilność. Taki podmiot może działać bardziej elastycznie niż państwowe jednostki naukowe. W niektórych dziedzinach polscy naukowcy to światowa ekstraklasa, ale gdy pracują przy grantach zamawianych przez przemysł, są sprzedawani według stawek godzinowych, a wytworzona przez nich własność intelektualna często wędruje za granicę.” – mówi Marek Girek, prezes zarządu Data Techno Park w wywiadzie przeprowadzonym przez Witolda Gadomskiego z Gazety Wyborczej.

 

 

„Łowcy dobrych pomysłów” – Nowoczesna Klinika, sierpień 2016

„Największym problemem jest to, że przedsiębiorcy wciąż nie doceniają współpracy z uczelniami, a wynika to z założenia, że wygodniej jest finansować bieżącą działalność niż współfinansować ryzyko. Tymczasem uczelnie wolą ograniczyć się do opisywania wyników badań. Podstawą prestiżu naukowców w Polsce są dziś cytowania i publikacje, nie interesuje ich podejście biznesowe – tę działkę woleliby zostawić przedsiębiorcom. I tu koło się zamyka. Zupełnie inaczej jest w krajach Europy Zachodniej, gdzie miarą sukcesu naukowego jest liczba patentów i skomercjalizowanych technologii” mówi Marcin Szuchta, dyrektor Działu Inwestycji Kapitałowych w firmie Data Techno Park w wywiadzie dla portalu Nowoczesna Klinika.