Działalność

Działalność

Główne obszary naszej działalności to:

  •  konsulting medyczny rozumiany jako szeroka gama usług – od definiowania strategii firmy, poprzez reorganizację i zarządzanie finansowe, aż po zarządzanie kapitałem ludzkim oraz projektowanie i wdrażanie rozwiązań medycznych
  •  transfer technologii jako proces przystosowywania wyników badań naukowych, patentów lub oryginalnych pomysłów do ich praktycznego zastosowania
  •  inwestycje kapitałowe w spółki typu spin-off, dzięki którym w efektywny sposób dokonuje się transfer wiedzy na linii naukowiec – organizacja badawcza – sektor prywatny
  • marketing ochrony zdrowia, gdzie znaczące zastosowanie mają elementy pozycjonowania produktów i usług świadczonych w ramach opieki zdrowotnej oraz zdrowia publicznego
  •  zarządzanie w opiece zdrowotnej zarówno poprzez wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych klasy ERP, jak i zarządzanie konkretnymi projektami realizowanymi przez takie podmioty, jak samorządy województw, konsorcja podmiotów leczniczych czy uczelnie medyczne
  • epidemiologia populacyjna, którą w naszych działaniach traktujemy jako komplementarny, a jednocześnie krytyczny miernik wpływu czynników środowiskowych na stan zdrowia i jakość życia populacji
  • rozwój projektów biotechnologicznych, które pomagamy wdrażać w dziedzinie ochrony zdrowia oraz badania kliniczne, dzięki którym aktywnie uczestniczymy w procesie unowocześniania produktów medycznych