Zapytanie ofertowe na projekt i wykonanie materiałów promocyjnych: foldery promocyjne, rollupy, ścianka promocyjna, długopisy, notesy, torby papierowe laminowane, pendrivy, torby materiałowe z nadrukiem oraz pin do butonierki.

11.03.2015

Spółka Data Techno Park zaprasza niniejszym do składania ofert na projekt, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w ramach projektu pn. „Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (oś priorytetowa 5 „Dyfuzja Innowacji”, działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”)

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

Zał. nr 4 Wzór umowy

Zał. nr 5 Przewodnik w zakresie promocji

Regulamin_park-medyczny

Odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanie materiałów promocyjnych

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

Zapytanie ofertowe na projekt i wykonanie naklejek informacyjnych

Data Techno Park Sp. z o.o. zaprasza niniejszym do składania ofert na projekt i wykonanie naklejek informacyjnych. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w ramach projektu pn. „Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (oś priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”, działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”).

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 formularz ofertowy

Zał. 2 oświadczenie o warunkach

Zał. 3 oświadczenie o wykluczeniu

przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_IV2014_czysty (1)

regulamin_park-medyczny

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz filmowej

Data Techno Park Sp. z o.o. zaprasza niniejszym do składania ofert na wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz filmowej z ceremonii otwarcia ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia.

Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w ramach projektu pn. „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (oś priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”, działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”).

Zapytanie ofertowe

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 oświadczenie o spełnieniu warunków

zał. 3 oświadczenie o wykluczeniu

zał. 4 wzór umowy

zał_5_przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_IV2014_czysty

Unieważnienie zapytania ofertowego

26.08.2014 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii promocyjnej w prasie i Internecie

Data Techno Park Sp. z o.o. zaprasza niniejszym do składania ofert przeprowadzenie kampanii promocyjnej w prasie i Internecie dotyczącej promocji  projektu pn. „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia.”, w ramach projektu pn. „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (oś priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”, działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”).

0_zapytanie-ofertowe-kampania promocyjna_v.02

1_formularz-ofertowy – kampania

2_oświadczenie o warunkach v.1.0

3_oświadczenie o wykluczeniu v.1.0

4_wzór umowy v.3.0

zał_5_przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_IV2014_czysty

ogłoszenie o wyborze oferty

12.08.2014 zapytanie ofertowe na dostawę pakietów materiałów reklamowo-promocyjnych oraz udostępnienie sprzętu wraz z obsługą techniczną na potrzeby otwarcia ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii

Data Techno Park Sp. z o.o. zaprasza niniejszym do składania ofert na zrealizowanie zadań promocyjnych polegających na dostawie pakietów materiałów reklamowo-promocyjnych oraz udostępnienie sprzętu wraz z obsługą techniczną na potrzeby otwarcia ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii, zrealizowanego w ramach projektu pn. „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (oś priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”, działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”).

0_promocja_zapytanie_łączne v4.0

1_formularz-ofertowy promocja v3.0

2_oświadczenie o warunkach v.1.0

3_oświadczenie o wykluczeniu v.1.0

4_wzór umowy v.3.0

zał_5_przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_IV2014_czysty

Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert

ogłoszenie-o-wyborze (pakiety)

11.07.2014 Zapytanie ofertowe na „Wynajęcie sali konferencyjno-bankietowej wraz z cateringiem oraz pełną obsługą towarzyszącą”

Data Techno Park Sp. z o.o. zaprasza  do składania ofert na zrealizowanie zadań promocyjnych polegających na „Wynajęciu sali konferencyjno-bankietowej wraz z cateringiem oraz pełną obsługą towarzyszącą”w ramach projektu pn. „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (oś priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”, działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”).

zapytanie-ofertowe-konferencja

zał 1_formularz-ofertowy

zał_2_oświadczenie_(o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu)

zał_3_oświadczenie_(o braku podstaw do wykluczenia)

zał_4 _wzór umowy

ogłoszenie-o-wyborze (Sala, catering, obsługa)

11.07.2014 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych w postaci zaproszeń na otwarcie MCPD

Data Techno Park Sp. z o.o. zaprasza  do składania ofert na zrealizowanie zadań promocyjnych polegających na dostawie zaproszeń na otwarcie MCPD w ramach projektu pn. „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (oś priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”, działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”).

zał 1_formularz-ofertowy

zał_2_oświadczenie_(o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu)

zał_3_oświadczenie_(o braku podstaw do wykluczenia)

zał_4 _wzór umowy zał_5_przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_IV2014_czysty

zał_5_przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_IV2014_czysty

zapytanie-ofertowe-zaproszenia

ogłoszenie-o-wyborze (zaproszenia)

6 czerwca 2014, Wizyta uczestników VAIL Europe w Medycznym Centrum Przetwarzania Danych

Uczestnicy międzynarodowej konferencji VAIL Europe, która odbyła się w dniach 25-27 maja we Wrocławiu, mieli możliwość zwiedzenia obiektu w którym zlokalizowane będzie Medyczne Centrum Przetwarzania Danych. Osoby, które wzięły udział w wizytacji, były pod wielkim wrażeniem technologii oraz możliwości Centrum. MCPD będzie pierwszym w Polsce ośrodkiem gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych. Centrum sprofilowane będzie głównie na współpracę z branżą medyczną. Polscy oraz zagraniczni uczestnicy konferencji VAIL, poświęconej zagadnieniom medycyny regeneracyjnej i Internetu Rzeczy, z wielkim entuzjazmem wypowiadali się o MCPD oraz jego roli w kreowaniu nowoczesnych rozwiązań w medycynie.

PNTX1902

PNTX1922

PNTX1962

6 czerwca 2014, Zapytanie ofertowe na realizację zadań promocyjnych

Data Techno Park Sp. z o.o. zaprasza  do składania ofert na zrealizowanie zadań promocyjnych polegających na dostawie materiałów reklamowo-promocyjnych oraz przeprowadzeniu konferencji promocyjnej w ramach projektu pn. „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (oś priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”, działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”).

 zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

oświadczenie o warunkach

oświadczenie o wykluczeniu

wzór umowy

przewodnik dla beneficjentow

regulamin udzielania zamówień

5 czerwca 2014, Bezpieczeństwo danych przechowywanych w MCPD

Jednym z często zadawanych pytań związanych z budową oraz funkcjonowaniem Centrum jest zagadnienie bezpieczeństwa danych, które będą tam przechowywane. Jest to kluczowe zagadnienie, głównie ze względu na rodzaj danych, w tym Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM). Już wkrótce cała dokumentacja medyczna, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 roku, będzie musiała być przechowywana w wersji elektronicznej. Oznacza to, że bardzo istotne informacje, w tym dane dotyczące pacjentów, przebiegu ich leczenia oraz występujących jednostek chorobowych, będą gromadzone we wrocławskim MCPD oraz w innych podobnych miejscach na terenie kraju.

Nie sposób wyobrazić sobie jakie konsekwencje niosłaby za sobą utrata danych EDM. Dlatego właśnie Medyczne Centrum Przetwarzania Danych wyposażone jest w szereg zabezpieczeń – technicznych i technologicznych. Budynek posiada ognioodporne ściany i niezależne zasilanie a serwery osłonięte są klatką Faradaya. Prąd do budynku doprowadzają dwie niezależne linie energetyczne a rozprowadzany jest odpornymi na zniszczenie szynoprzewodami.