Dotychczasowe inwestycje

Dotychczasowe inwestycje

 

Early Logic Sp. z o. o. – Spółka pracuje nad nowatorskim narzędziem, które pozwoli zdiagnozować i przeprowadzić terapię dyskalkulii oraz niespecyficznych, uogólnionych trudności w uczeniu się matematyki wśród dzieci należących do dwóch grup wiekowych: 4–6 lat (edukacja przedszkolna) oraz 6–9 lat (edukacja wczesnoszkolna). Aplikacja multimedialna Early Logic oparta na modelu SaaS, wspiera edukację za pomocą prostych zadań matematycznych najwłaściwszych dla konkretnej grupy wiekowej.

http://earlylogic.com/

Credit Support Platform Sp. z o. o. – Projekt realizowany przez spółkę zakłada budowę elastycznego narzędzia pozwalającego na przeprowadzenie procesu egzekucji należności, zgodnie z regulacjami prawnymi, na podstawie bankowych tytułów egzekucyjnych wystawianych przez właściwe organy egzekucyjne. System będzie składał się z modułów ściśle ze sobą współpracujących, co w znaczny sposób ułatwi i przyspieszy proces ich implementacji w banku, usprawniając jednocześnie jego wykorzystanie przez końcowych użytkowników.

http://csplatform.pl/index.html

Audit-Soft Sp. z o. o. – System wytworzony przez spółkę będzie dostarczać firmom audytorskim następujące funkcjonalności: obsługa administracyjna biura audytorskiego, zarządzanie zespołami audytorskimi i harmonogramami realizowanych projektów, komunikacja w ramach zespołów audytorskich, dostęp do bazy wiedzy, system e-learningowy w zakresie obsługi AUDIT-SOFT oraz w zakresie nauki procedur rewizji finansowej.

IVES-System Sp. z o. o. – Platforma do archiwizacji danych obrazowych nad którą pracuje spółka, jest rozwiązaniem informatycznym integrującym przydatne funkcje dla personelu medycznego oraz pacjentów. Usprawnia proces dystrybucji badań obrazowych w ramach personelu medycznego i do pacjentów. Pacjent po wykonaniu badania w placówce medycznej nie musi ponownie zgłaszać się po odbiór badania. Dostęp do pobrania i wyświetlania danych medycznych będzie miał na dowolnym urządzeniu: komputerze stacjonarnym, laptopie lub tablecie.

Torneo MedLoc Sp. z o. o. – System nad którym pracuje spółka, ma pozwalać precyzyjnie lokalizować położenie ludzi i zasobów oraz śledzić różnego rodzaju parametry i zdarzenia w przestrzeniach zamkniętych. System odczytuje położenie przedmiotu bądź osoby i nanosi je na mapy w czasie rzeczywistym. Taka funkcjonalność ma ogromne znacznie wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo ludzi np. szpitale psychiatryczne, dziecięce lub tam, gdzie istnieje konieczność monitorowania zasobów. Real Time Location Systems (RTLS) to systemy lokalizacji czasu rzeczywistego, które pozwalają na dokładne i niezawodne określenie położenia obiektów w czasie i przestrzeni.

http://torneo.bitcraft.com.pl/

Zonen.pl Sp. z o. o. – Projekt zonen.pl jest wirtualną platformą umożliwiającą masowe oferowanie dowolnych usług świadczonych przez podmioty gospodarcze z jednoczesną możliwością zamawiania (umawiania) usługi przez odbiorcę. System ma między innymi zapewnić usługobiorcy łatwy i szybki dostęp do oferty usługodawców, zagwarantować usługobiorcy bezpieczeństwo danych osobowych i umożliwić usługodawcom aktywne pozyskiwanie nowych klientów.

http://zonen.pl/

 

Epten Systems Sp. z o. o. – Rozwiązanie technologiczne służące do automatyzacji procesów biznesowych realizowanych w złożonych środowiskach IT. Jest to platforma integrująca dostępne na rynku rozwiązania automatyzacji procesów, która dzięki zastosowaniu autorskiego silnika udostępnia unikalną funkcjonalność realizacji procesów automatycznych w postaci usług dostępnych dla odbiorcy końcowego.

https://epten.pl/

4steps consulting Sp. z o. o. – Projekt ma na celu stworzenie profesjonalnego narzędzia komunikacji, wyszukiwania i ofertowania, dedykowanego dla kontraktorów IT oraz firm. Rozwiązanie umożliwi kontraktorom zarejestrowanie własnego profilu wraz z podaniem szczegółowych informacji o doświadczeniu, oczekiwaniach, dostępności dla nowych projektów. Firmy będą miały możliwość publikowania zapotrzebowania na usługi kontraktorów, ich wyszukiwania, zapoznania się ze szczegółowym doświadczeniem oraz historią dotychczasowych projektów zrealizowanych za pośrednictwem portalu i zarejestrowaniem opinii po zakończeniu zaangażowania.

 

HISAAS Sp. z o. o. – Przedmiotem projektu realizowanego przez spółkę jest System HIS (Hospital Information System) dostępny w formie SaaS jako źródło powstawania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), przekazujący dane zgodne z określonymi szablonami dokumentów medycznych i konwertujący je do standardu HL7 CDA, wykorzystywanego do przekazywania i składowania EDM w ramach repozytoriów opartych o relacyjne bazy danych. Platforma internetowa umożliwi dwukierunkowy kontakt uprawnionych osób z systemem HIS. Użytkownik może dysponować komputerem stacjonarnym i/lub mobilnym, a narzędzie nie wymaga instalacji lecz jedynie dostępu do Internetu. Repozytorium będzie zintegrowane z systemami wykonującymi transformację dokumentów.

Risk Med Broker Sp. z o.o. – Projekt realizowany przez spółkę zakłada kompleksowe wsparcie dla podmiotów świadczących usługi medyczne w zakresie prawidłowego rozpoznawania i zarządzania ryzykiem. W oparciu o duże doświadczenie zespół jest w stanie wesprzeć placówki medyczne zarówno w zakresie oceny ryzyka, jak i stworzenia indywidualnego programu ubezpieczeniowego. Innowacją ma być przygotowanie i wdrożenie stosownego środowiska IT pozwalającego w pełni oszacować i monitorować ryzyka w ramach organizacji.

Efarmaceuta.pl Sp. z o.o. – Serwis rozwijany przez spółkę składać się będzie z trzech zasadniczych części: katalogu leków, zawierającego kompletne dane, oceny i opinie, powiązane publikacje, powiązane porady; autorskie publikacje na temat popularnych i nowych preparatów; porady online – darmowe porady farmaceutyczne online oraz porady farmaceutyczne 24h.

https://efarmaceuta.pl/

H21 Sp. z o.o. – Projekt polega na opracowaniu innowacji produktowej o skali międzynarodowej w postaci medycznego systemu spersonalizowanej predykcji Zespołu Stopy Cukrzycowej (ZSC). ZSC jest jednym z najgroźniejszych powikłań cukrzycy, które w krótkim czasie może doprowadzić do trwałego inwalidztwa w wyniku nieurazowej utraty kończyny. W wyniku realizacji projektu H21 powstanie produkt, składający się z termoelektrycznego urządzenia skanującego (MTE) możliwego do stosowania w warunkach domowych oraz systemu ekspertowego z dostępem on-line. Rozwiązanie umożliwi skuteczną predykcję oraz wczesne wykrywanie zagrożenia ZSC.

Platforma IT Sp. z o. o. – Celem niniejszego przedsięwzięcia jest utworzenie platformy deweloperskiej umożliwiającej budowę systemów informatycznych z gotowych elementów, co zapewni kompleksową obsługę klientów z jednoczesnym skróceniem czasu end-to-end dostawy rozwiązań i z minimalizacją kosztów wytworzenia. Przedmiotem projektu będzie przygotowanie innowacyjnej platformy Rapid Software Development opartej o technologie Java Script. Produkt przeznaczony dla sektora bankowego.

 

AQUA 7 Sp. z o. o. – Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii oraz stworzenie urządzenia do oznaczania parametrów w roztworach wodnych. Urządzenie wytworzone w ramach projektu umożliwi określenie takich parametrów wody jak np.: odczyn, twardość, zawartość tlenu, azotu, itp. Dzięki nowej technologii optycznej urządzenie będzie alternatywą dla obecnie wykorzystywanych do tych samych celów drogich i trudnych w eksploatacji aparatów i metod. Nowa technologia znajdzie zastosowanie między innymi w akwakulturze, akwarystyce, ochronie środowiska, produkcji wody, oczyszczalniach ścieków czy produkcji żywności.

Risk Management Solutions Sp. z o. o. – Projekt realizowany przez spółkę ma na celu stworzenie oprogramowania wspierającego zarządzanie ryzykiem w organizacjach zgodnie z wyselekcjonowanymi międzynarodowymi standardami. Umożliwi ono szacowanie ryzyka zgodnie z wybranym przez użytkownika standardem. Analiza i ocena ryzyka będzie przeprowadzana z wykorzystaniem inteligentnego kreatora przez osoby zaangażowane w proces zarządzania ryzykiem.

 

Compliance Audit Solutions Sp. z o. o. – Projekt ma na celu stworzenie eksperckiej aplikacji komputerowej wspomagającej wskazanie poziomu zgodności z określonymi wymaganiami, przede wszystkim prawnymi. Użytkownik otrzyma proste i intuicyjne narzędzie do monitorowania zgodności podejmowanych decyzji z obowiązującym prawem. Dodatkowa funkcjonalność to automatyczne proponowanie prostych rozwiązań optymalizacji podatkowej jedynie na podstawie profilu działalności przedsiębiorcy i jego podstawowych danych finansowych.

 

Data Protection Solutions Sp. z o. o. – System zapewniający bezpieczeństwo Informacji (ABI) udostępniany klientom w formule SAAS lub aplikacji instalowanej lokalnie. Planowane kluczowe funkcjonalności to m.in.: zautomatyzowane tworzenie i utrzymanie dokumentacji ochrony danych osobowych, utrzymywanie informacji o lokalizacjach przetwarzania danych oraz zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych osobowych. System będzie zapewniał też łatwą integrację z systemami biznesowymi klientów (z wykorzystaniem WebAPI).

Itvations Sp. z o. o. – Głównym celem projektu jest wytworzenie mobilnego rozwiązania wspierającego proces aktualizacji danych o majątku sieciowym, będącym elementem dostarczania usług dla klientów. Rozwiązanie to będzie zabezpieczać większość problemów jakie dziś wiążą się z szeroko pojętym utrzymaniem aktualności danych ich szybkością wprowadzania, a co za tym idzie wykorzystania możliwości szybkiego T2M (Time to Market).

Videocasto.com sp. z o. o. – Spółka Video Casto stworzyła innowacyjne oprogramowanie umożliwiające automatyczną video preselekcję kandydatów w procesie rekrutacji. Takie podejście stanowi nowość na rynku polskim, a poza granicami zdobywa coraz większą popularność, głównie na rynku amerykańskim. Video Casto wprowadzi innowację polegającą na komputerowej analizie bogactwa słownictwa oraz mowy ciała osób starających się o zatrudnienie. Zalety Video Casto – oszczędność nawet 85% czasu, a tym samym kosztu pracy rekruterów.

http://videocasto.com/

 

INCAT Sp. z o. o. – Katalog Produktów i Usług nad którym pracuje spółka, jest systemem wspierającym zarządzanie produktami i usługami dla sektora bankowego, umożliwiającym definiowanie biznesowych produktów bankowych, zarządzanie ich oferowaniem klientom banku oraz przypisanie im list cenowych, z możliwością współpracy z zewnętrznym, specjalizowanym systemem naliczania opłat i prowizji. Ma za zadanie umożliwienie mapowania produktów w rozumieniu Banku na produkty i usługi w rozumieniu systemów informatycznych.

Try2Buy Sp. z o. o. – aplikacja nad którą pracuje spółka ma pomóc firmom zajmującym się sprzedażą ubrań online. Kluczowym problemem branży są zwroty spowodowane głównie niedopasowaniem ubrań do zamawiających osób – po przymierzeniu okazuje się że niewłaściwy jest rozmiar lub krój niedostosowany do sylwetki. Rozwiązanie umożliwi graficzną wizualizację, jak wybrany element garderoby będzie prezentował się na potencjalnym kliencie. W kolejnym etapie możliwe jest rozwinięcie analitycznej predykcji upodobań klientów na postawie wcześniejszych zakupów.

e-higienistka.pl Sp. z o. o. – W ramach usługi oferowanej przez spółkę dostępna będzie aplikacja e-higienistka.pl dedykowana pielęgniarkom i higienistkom szkolnym sprawującym opiekę nad dziećmi i młodzieżą w gabinetach profilaktyki lekarskiej w szkołach. Z jednej strony aplikacja pozwoli na sprawne prowadzenie gabinetu na terenie szkoły, z drugiej – dla jednostek samorządu terytorialnego będzie cennym narzędziem gromadzenia danych statystycznych nt. stanu zdrowia dzieci i młodzieży. Dodatkowo, usługa e-higienistka.pl będzie oferować rodzicom i opiekunom prawnym dostęp do dokumentacji medycznej dziecka ze specjalnie stworzonej na użytek projektu platformy internetowej. W dalszej perspektywie planowana jest integracja projektu e-higienistka.pl z funkcjonującymi na rynku rozwiązaniami typu e-dziennik.

http://www.e-higienistka.pl/

 

PsycheON

top-psyche

PI

top-pi

Reserveo

top-reserveo

Repozytorium

top-repo

Telerehabilitacja – INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

pro-tele