Spółka

Spółka

Data Techno Park sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu, realizującą szereg projektów w sferze innowacji i technologii. Nasze początki sięgają 2005 r., kiedy rozpoczęliśmy działalność jako Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. Natomiast w 2013 r. przyjęliśmy nazwę Data Techno Park sp. z o.o.

Większość realizowanych przez nas projektów dotyczy szeroko definiowanej branży medycznej. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem medycznym pozwoliło nam zdobyć szeroką wiedzę, którą dziś wykorzystujemy w ramach współpracy z podmiotami i instytucjami reprezentującymi różnorodne gałęzie nauki oraz biznesu.