PI

PI

O spółce

PI sp. z o.o. jestspółką informatyczną, zbudowaną w oparciu o doświadczenie i potencjał silnych partnerów: wrocławskiego Data Techno Park sp. z o.o. i LGBS Polska sp. z o.o. Poprzez znaczne rozszerzanie funkcjonalności już sprawdzonych i wdrożonych rozwiązań IT, wpływamy na jakość pracy, ułatwiamy wiele procesów i usprawniamy komunikację.

Naszym największym atutem jest zespół doświadczony w projektach integracyjnych, budowany we współpracy z partnerem technologicznym – firmą LGBS Polska. To dzięki doświadczeniu naszych specjalistów możemy dostarczać sprawdzoną i pewną technologię oraz gwarantować szybkie i sprawne wdrożenia.

Innowacyjność naszych rozwiązań przejawia się miedzy innymi w skutecznym przenoszeniu sprawdzonych modeli biznesowych na grunt nowych branż. Dzięki temu przy niewielkich nakładach umożliwiamy redukcje kosztów w organizacji oraz zwiększenie jej wydajności.

Kluczem do sukcesu naszych realizacji jest umiejętność definiowania potrzeb zarówno pojedynczych użytkowników jak i całych organizacji. Nie wymagamy przy tym porzucania dotychczasowych narzędzi, lecz znajdujemy rozwiązania umożliwiające rozszerzanie ich potencjału.

Produkt:

PI systems podąża drogą ewolucji istniejących rozwiązań. Wybraliśmy taką strategię, bo naszym celem jest ulepszanie rzeczywistości małymi, przemyślanymi krokami i tym samym dawanie użytkownikom poczucia stabilności.

System PI dedykowany jest do wsparcia realizacji procesów zarządzania systemem jakości oraz procesów administracyjnych. Architektura rozwiązania opiera się o wiele specjalizowanych modułów. Grupują one pojedyncze funkcjonalności, pozwalając łatwo tworzyć całe przepływy – także pomiędzy modułami. Cecha ta przesądza o elastyczności architektury, co w kontekście niezbędnej customizacji pod kątem konkretnych klientów stanowi wartość krytyczną. Lista modułów funkcjonalnych obejmuje miedzy innymi: kalendarz; pocztę e-mail (klient, serwer); kontakty; zadania; wiadomości błyskawiczne; propagację i współdzielenie wiedzy; ogłoszenia i ankiety; samoobsługę spraw pracowniczych (np. wnioski urlopowe, grafiki pracy, załączniki do FV, wejścia/wyjścia); zgłoszenia wewnętrzne (np. serwisowe).

Moduły te uzupełnia zestaw wymagań pozafunkcjonalnych: szyfrowanie danych; praca on/off line; praca rozproszona; system uprawnień; wsparcie dla minimum dwóch różnych środowisk serwerowych (płatne/darmowe).

Docelowo PI ma umożliwić w pełni elastyczny a jednocześnie bezpieczny dostęp do zasobów przez niego kontrolowanych.

Dla wykorzystania pełnych możliwości systemu wymagane jest zintegrowanie z systemem administracyjnym klienta (system szary). Obecnie taka integracja jest zapewniana z systemem Info Medica. System jest przygotowany na integrację także z innymi systemami obecnymi na rynku.

Odbiorcy produktu/usługi (rynek docelowy/klienci docelowi):

Ze względu na swoje możliwości, PI dedykowany jest średnim i dużym jednostkom ochrony zdrowia. Do tej grupy zalicza się: szpitale sanatoria, przychodnie, zakłady rehabilitacji leczniczej, prewentoria, hospicja, stacje sanitarno-epidemiologiczne.