Wiedza

Wiedza

  •  Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, sporządzanie

kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, na którą składają się m.in. wniosek
aplikacyjny oraz studium wykonalności.

  •   Pełnienie funkcji inżyniera Kontraktów;
  •    Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii

Europejskiej;

  •  Inwestycje kapitałowe w innowacyjne przedsięwzięcia z branży

medycznej, biotechnologicznej oraz IT – Med. Obecnie grupa spółek córek o
łącznej kapitalizacji ok. 7 mln zł liczy 5 podmiotów

  • Świadczenie usług w zakresie transferu technologii oraz

przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje
technologiczne poprzez Medyczne Centrum Transferu Technologii

  • Świadczenie usług IT dla klientów sektora medycznego z

wykorzystaniem tzw. Cloud Computingu (w oparciu o Data Center powstające we Wrocławiu )