Zasady inwestowania

Zasady inwestowania

Celem programu inwestycyjnego „DTPark Ventures” jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Dla jego realizacji konieczne będzie znalezienie pomysłodawców, którzy zaproponują uruchomienie, wspólnie z DTP, nowych, komercyjnych przedsięwzięć i przekonają DTP, że nowe spółki będą zdolne do realizacji proponowanego przedsięwzięcia z sukcesem Kluczowymi czynnikami oceny projektów przez DTP będą:

 • doświadczenie założycieli nowej spółki i ich zdolności w prowadzeniu biznesu oraz zaangażowanie w realizację proponowanego przedsięwzięcia,
 • atrakcyjność rynkowa zastosowania proponowanego rozwiązania,
 • zdolność do ochrony innowacyjnego rozwiązania,
 • model biznesowy,
 • perspektywa finansowa przedsięwzięcia,
 • warunki inwestycji.

DTP będzie wchodził do wybranych spółek z wkładem kapitałowym do wysokości nie większej niż 200 tys. EUR na spółkę. Średni wkład będzie jednak niższy – rzędu 500 tys. zł. DTP, w zamian za wkład kapitałowy, będzie obejmował poniżej 50% udziałów w danej spółce. Pomysłodawcy włożą do spółki własne know-how, technologię lub patent oraz wkład finansowy lub inne aktywa materialne (np. majątek, spółkę, lub jej wydzieloną część), które zostaną odpowiednio wycenione. Wartość całkowitego wkładu pomysłodawców do spółki musi przeważyć kapitałowy wkład DTP, co przełoży się na objęcie przez pomysłodawców większościowych udziałów w podmiocie.

Kluczowe branże:

DTP planuje inkubację podmiotów gospodarczych z następujących branż:

 • IT w medycynie (technologie informacyjno-komunikacyjne w medycynie)
 • Medycyna
 • Chemia
 • Biotechnologia
 • Ochrona środowiska/OZE

http://www.inkubator-innowacyjnosci.pl/zasadywspolpracy/