Transfer technologii

Transfer technologii

Transfer technologii rozumiemy jako proces przystosowywania wyników badań naukowych, patentów lub oryginalnych pomysłów do ich praktycznego zastosowania w sektorach komercyjnych. To proces łączący potrzeby biznesu z możliwościami nauki oraz płaszczyzna, na której te dwa odmiennie środowiska mogą podejmować konstruktywny dialog.

W procesie transferu technologii eksperci Data Techno Park oferują:

  • prowadzenie badań naukowych, w wyniku których stworzone zostają nowe rozwiązania odpowiadające aktualnym potrzebom rynku, które następnie zostaną poddane procesowi komercjalizacji
  • określenie zastosowań proponowanych nowych procesów technologicznych i badań jakościowych
  •  analizę rynku w celu poszukiwania potencjalnych odbiorców danego rozwiązania
  • wybór najlepszego partnera procesu wdrożenia technologii na rynek
  • doradztwo przy podpisaniu umowy zezwalającej na korzystanie z nowatorskiego rozwiązania.