Strategia

Strategia

Naszą misją jest:

  • pozyskiwanie inwestorów
  • dokonywanie własnych inwestycji kapitałowych
  •  tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia innowacyjnej działalności
  • wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
  • aktywizowanie społeczności akademickiej i przedsiębiorców
  • inspirowanie i koordynowanie inicjatyw klastrowych w ochronie zdrowia oraz informatyce.

Dzięki licznym projektom dotyczącym tematyki klastrów medycznych oraz informatycznych, stajemy się liderem w obszarze wykorzystania technologii IT w medycynie na skalę europejską.

Naszym celem strategicznym jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych dla centrum kompetencyjnego „e – Zdrowie”. To innowacyjny projekt, dzięki któremu powstanie sektor szerokich usług wsparcia biznesowego dla przedsiębiorstw z branży medycznej, informatycznej, biotechnologicznej oraz farmaceutycznej z całej Polski.