PsycheON

PsycheON

PsycheON

PsycheOn to spółka powołana we współpracy z Akademickim Inkubatorem Innowacyjności, funkcjonującym w ramach Data Techno Park.

Spółka PsycheON odpowiedzialna jest za stworzenie internetowej platformy wsparcia w chorobie nowotworowej. Aktualnie jej celem jest nieprzerwane tworzenie oraz udostępnianie nowoczesnych warunków sprzyjających wspieraniu procesu terapii psychologicznej w chorobie nowotworowej. Za pośrednictwem nowoczesnych technologii platforma pozwala w prosty sposób nawiązać kontakt między pacjentami a specjalistami, niezależnie od odległości. Korzyści płynące z nowoczesnego podejścia do terapii odczują zarówno sami pacjenci jak i członkowie ich najbliższego otoczenia (rodzina, lekarze, rehabilitanci oraz reszta medycznego personelu pomocniczego).

Innowacyjność projektu przejawia się w szczególnym podejściu do oferowania specjalistycznych usług za pomocą Internetu w tak poważnym kontekście, jakim jest choroba nowotworowa. Funkcjonalność platformy wykracza poza standardowy i powszechnie oferowany przez inne portale internetowe format pomocy psychologicznej w onkologii. Zakres pomocy nie ogranicza się do samego dostępu do informacji, ale skupia się przede wszystkim na interakcji z pacjentem oraz na umożliwieniu pacjentowi i jego rodzinie kontaktu ze specjalistą na wielu płaszczyznach.

Internetowa platforma wsparcia w chorobie nowotworowej PsycheON pomaga między innymi w:

  • adaptacji do nowej sytuacji i w oswojeniu z lękiem
  • łagodzeniu skutków kryzysu związanego z diagnozą choroby nowotworowej
  • radzeniu sobie ze stresem pojawiającym się na różnych etapach leczenia
  • otrzymaniu przez pacjentów specjalistycznej pomocy w przystępny sposób
  • zwiększaniu samoświadomości pacjentów na temat choroby nowotworowej
  • dostarczaniu aktualnych informacji na temat psychoonkologii i onkologii

Zasadniczą zaletą platformy jest dostosowanie dostępnych funkcji do osobistych potrzeb pacjentów i ich rodzin. Platforma umożliwia otrzymanie pomocy psychoonkologicznej zarówno w formie online (czat lub rozmowa wideo ze specjalistą w internetowym gabinecie, pytanie w formie tekstowej) jak i wizyt osobistych. Każda z tych możliwości może stanowić dopełnienie pozostałych i być wybierana przez pacjentów w dowolnej kolejności i częstotliwości w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta i jego rodziny. Niemniej ważnym aspektem działania platformy jest tworzenie największej w Polsce bazy wiedzy dotyczącej psychoonkologii i onkologii. Dostępność do skonsolidowanych w jednym miejscu informacji na ten temat pozwoli na zwiększenie świadomości oraz wiedzy na temat chorób nowotworowych w Polsce.

Platforma umożliwia specjalistom również rozszerzenie swojej działalności poza standardowe sposoby dotarcia do pacjenta. Poprzez współpracę z PsycheON specjaliści zwiększają szanse na kontakt ze strony pacjenta poprzez Internet, który w dzisiejszych czasach staje się integralną częścią każdej praktyki medycznej. Własna strona internetowa, będąca częścią platformy zapewnia widoczność oraz pozytywny wizerunek w globalnej sieci. Platforma poprzez udostępnione funkcje dostarcza wielu możliwości kontaktu z pacjentem i ułatwia udzielanie porad z każdego miejsca co zapewnia ogromną swobodę w kontekście prowadzenia terapii.

Platforma dostępna jest pod adresem: https://psycheon.pl