Aktualności

Wicepremier Janusz Piechociński gościem Data Techno Park

Wicepremier Janusz Piechociński gościem Data Techno Park

Usługi itQ Data Center, program inwestycyjny DTPark Ventures i działania Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie, to główne tematy spotkania z Wicepremierem i Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim, który 27 lipca 2015 r. odwiedził siedzibę Data Techno Park we Wrocławiu. Spotkanie odbyło się przy okazji wyjazdowego posiedzenia rządu we Wrocławiu oraz wizyt składanych przez szefów poszczególnych resortów w dolnośląskich instytucjach i przedsiębiorstwach najbardziej znaczących dla rozwoju regionu. Podczas spotkania w Data […]

czytaj więcej →

Stażyści Data Techno Park

Stażyści Data Techno Park

„Kompetentny, świadomy swoich możliwości, potrafiący przyjąć wyzwania rynku pracy absolwent to gwarancja sukcesu uczelni. Pośrednio więc, w jakiejś części (…) przyczyniamy się do wzrostu pozycji wrocławskich uczelni w rankingach szkół wyższych w Polsce. W jaki sposób? Poprzez znaczące skrócenie czasu jaki zajmuje absolwentowi podjęcie decyzji dla jakiego pracodawcy i w jakim charakterze chciałby pracować” – o programie stażowym Data Techno Park w „Kapitale Dolnego Śląska” […]

czytaj więcej →

Wywiad z Marcinem Lenarczykiem, Dyrektorem ds. IT w Medycynie w Data Techno Park

Wywiad z Marcinem Lenarczykiem, Dyrektorem ds. IT w Medycynie w Data Techno Park

„W procesie informatyzacji ochrony zdrowia, a szczególnie digitalizacji dokumentacji pacjenta, ważne jest przełamywanie barier psychologicznych. Pamiętajmy, że dane pacjentów zapisywane na papierze i przechowywane w szafach albo na biurku lekarza, nie mają żadnych zabezpieczeń.” – mówi Marcin Lenarczyk, Dyrektor ds. IT w Medycynie w Data Techno Park. Zapraszamy do lektury: Dwie strony medalu, czyli proste odpowiedzi na trudne pytania o bezpieczeństwo dokumentacji medycznej Więcej publikacji prasowych na temat […]

czytaj więcej →

Zaproszenie na konferencję „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w Polsce i Europie”

Zaproszenie na konferencję „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w Polsce i Europie”

Data Techno Park zaprasza na międzynarodową konferencję „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w Polsce i Europie” organizowaną w ramach projektu „Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”, która odbędzie się w dniach 6-7 sierpnia 2015 We Wrocławiu. Celem konferencji będzie przegląd trendów rozwojowych technologii funkcjonujących w oparciu o elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) w kontekście budowy standardów wymiany informacji w systemie ochrony zdrowia. Głównymi adresatami konferencji są przedstawiciele firm teleinformatycznych, podmiotów medycznych […]

czytaj więcej →

Data Techno Park na III Wrocławskim Forum Kobiet

Data Techno Park na III Wrocławskim Forum Kobiet

Rola kobiet w biznesie, komunikacja, zdrowie i umiejętność radzenie sobie ze stresem – to najważniejsze tematy III Wrocławskiego Forum Kobiet, które odbyło się 22 czerwca we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Forum cieszyło się ogromną popularnością, uczestniczyło w nim ponad 450 osób. Forum zorganizowała Zachodnia Izba Gospodarcza, tym razem przy współudziale CUBE.ITG. Gościem specjalnym  był psycholog i psychoterapeuta Wojciech Eichelberger, który wygłosił […]

czytaj więcej →

Realizowane projekty

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

Akademicki Inkubator Innowacyjności to przedsięwzięcie Spółki Data Techno Park, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Główne cele projektu: zidentyfikowanie i zachęcenie projektodawców do rozpoczęcia innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na unikalnym know- how, patentach poprzez założenie i dokapitalizowanie spółek, stworzenie stałego mechanizmu preinkubowania i inkubowania spółek typu spinoff na bazie projektów badawczych i nowych technologii, wspieranie nowych form komercjalizacji wiedzy, wykorzystanie […]

czytaj więcej →

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-Zdrowia”

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-Zdrowia”

   Medyczne Cetrum Przetwarzania Danych, stanowi trzon projektu indywidualnego „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e Zdrowia” realizowanego w ramach unijnego projektu przez Data Techno Park. Dzięki projektowi powstaje najnowocześniejsze centrum przetwarzania danych w Europie Środkowo- Wschodniej, dedykowane danym i aplikacjom medycznym. Centrum to zostało zaprojektowane w oparciu o najnowocześniejszą technologię w skali świata, której cechą jest niemal nieograniczona możliwość rozbudowy MCPD […]

czytaj więcej →

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie to porozumienie partnerów z obszaru świata nauki oraz świata biznesu, którego koordynatorem jest Data Techno Park sp. z o.o. Celem Klastra jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowoczesnych usług informatycznych w sektorze ochrony zdrowia. W przedsięwzięciu bierze udział 13 członków, z czego 10 należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania niezbędnego do wytworzenia innowacyjnych […]

czytaj więcej →