Aktualności

Data Techno Park partnerem strategicznym Ogólnopolskiego Kongresu SMART

Data Techno Park partnerem strategicznym Ogólnopolskiego Kongresu SMART

Data Techno Park jest partnerem strategicznym Ogólnopolskiego Kongresu Smart. Jest to cykl regionalnych konferencji dedykowanych włodarzom miast z całej Polski oraz przedstawicielom biznesu, którzy oferują inteligentne rozwiązania dla miast w obszarze nowych technologii, infrastruktury, budownictwa, ekologicznego transportu, efektywnego wykorzystania energii czy nowoczesnych rozwiązań IT. Wydarzenie ma na celu przedstawienie wszystkich możliwości, jakie dają inteligentne rozwiązania i nowe technologie, a także dotychczasowe doświadczenia polskich […]

czytaj więcej →

Porozumienie o współpracy pomiędzy klastrami medycznymi

Porozumienie o współpracy pomiędzy klastrami medycznymi

Podczas I Światowego Kongresu Klastrów, który odbył się w dniach 25-26 marca 2015 r. w Dąbrowie Górniczej, podpisany został list intencyjny inicjujący współpracę pomiędzy klastrami medycznymi – Ogólnopolskim Klastrem e-Zdrowie, Polskim Innowacyjnym Klastrem Medycznym PIKMED, Klastrem Nowoczesna Medycyna oraz Klastrem Innowacyjna Medycyna. Porozumienie zakłada współpracę pomiędzy klastrami w obszarze rynku medycznego i ochrony zdrowia. To pierwsza taka inicjatywa w obszarze klastrów medycznych w Polsce. Cykliczne spotkania […]

czytaj więcej →

Zapowiedź I Światowego Kongresu Klastrów

Zapowiedź I Światowego Kongresu Klastrów

Data Techno Park i Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie zaprezentują się na Światowym Kongresie Klastrów, który odbędzie się w dniach 25-26 marca w Dąbrowie Górniczej. Celem Kongresu jest stworzenie platformy komunikacyjnej dla polskich i zagranicznych klastrów. Wezmą w nim udział organizacje klastrowe ze wszystkich kontynentów, reprezentanci 83 ambasad, przedstawiciele Komisji Europejskiej, wysocy urzędnicy państwowi, przedstawiciele instytucji naukowych, przedsiębiorcy oraz eksperci z zakresu klasteringu. W związku z planowanym wydarzeniem odwiedzili […]

czytaj więcej →

Udział w Akademii Przedsiębiorczości StartAP

Udział w Akademii Przedsiębiorczości StartAP

Przedstawiciele Data Techno Park: Marcin Szuchta, koordynator projektu DTPark Ventures oraz Romuald Litwin, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, byli uczestnikami Akademii Przedsiębiorczości StartAP na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. StartAP to cykliczny projekt skierowany do studentów, którzy są zainteresowani założeniem własnej firmy w przyszłości, bądź już rozpoczęli działalność i szukają dalszej inspiracji. Podczas spotkania ze studentami przedstawiciele Data Techno Park zaprezentowali program inwestycyjny DTPark Ventures, który wspiera rozwój […]

czytaj więcej →

Data Techno Park członkiem Konfederacji Lewiatan

Data Techno Park członkiem Konfederacji Lewiatan

Spółka Data Techno Park przystąpiła do Związku Dolnośląskich Pracodawców, stając się jednocześnie członkiem Konfederacji Lewiatan. Konfederacja jest najbardziej wpływową organizacją pracodawców w Polsce – reprezentuje niemal 4 tysiące firm z całego kraju, które łącznie zatrudniają ok. 800 tysięcy pracowników. Konfederacja Lewiatan, zgodnie z jej celami i profilem działalności, wspiera przedsiębiorców i pracodawców w debatach na tematy gospodarcze. Lewiatan jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. […]

czytaj więcej →

Realizowane projekty

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

Akademicki Inkubator Innowacyjności to przedsięwzięcie Spółki Data Techno Park, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Główne cele projektu: zidentyfikowanie i zachęcenie projektodawców do rozpoczęcia innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na unikalnym know- how, patentach poprzez założenie i dokapitalizowanie spółek, stworzenie stałego mechanizmu preinkubowania i inkubowania spółek typu spinoff na bazie projektów badawczych i nowych technologii, wspieranie nowych form komercjalizacji wiedzy, wykorzystanie […]

czytaj więcej →

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”

   Medyczne Cetrum Przetwarzania Danych, stanowi trzon projektu indywidualnego „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e Zdrowia” realizowanego w ramach unijnego projektu przez Data Techno Park. Dzięki projektowi powstaje najnowocześniejsze centrum przetwarzania danych w Europie Środkowo- Wschodniej, dedykowane danym i aplikacjom medycznym. Centrum to zostało zaprojektowane w oparciu o najnowocześniejszą technologię w skali świata, której cechą jest niemal nieograniczona możliwość rozbudowy MCPD […]

czytaj więcej →

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie to porozumienie partnerów z obszaru świata nauki oraz świata biznesu, którego koordynatorem jest Data Techno Park sp. z o.o. Celem Klastra jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowoczesnych usług informatycznych w sektorze ochrony zdrowia. W przedsięwzięciu bierze udział 13 członków, z czego 10 należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania niezbędnego do wytworzenia innowacyjnych […]

czytaj więcej →