Aktualności

Data Techno Park na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Data Techno Park na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, szefowie instytucji ochrony zdrowia oraz właściciele największych firm działających w tej branży mieli okazję przysłuchać się debacie „Cyfrowa medycyna a inteligentne specjalizacje”, która odbyła się 7 września w ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój. – W naszej ocenie trend związany z rozwojem technologii dla sektora medycznego jest pochodną oczekiwań pacjentów. Obecnie pacjenci chcą otrzymać precyzyjną informację z pominięciem wszystkich, z jego […]

czytaj więcej →

Panel dyskusyjny „Cyfrowa medycyna a inteligentne specjalizacje” – Krynica 2016

Panel dyskusyjny „Cyfrowa medycyna a inteligentne specjalizacje” – Krynica 2016

Data Techno Park jest partnerem panelu dyskusyjnego  „Cyfrowa medycyna a inteligentne specjalizacje” odbywającego się w ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Termin: 7 września 2016 r., godz. 15.45. Zapraszamy. Usługi medyczne, technologie ICT to obszary badawcze i innowacyjne, które mają ogromny potencjał rozwojowy, również w kontekście efektywności ekonomicznej. Zmiany cywilizacyjne i demograficzne będą pogłębiać ten trend, dlatego cyfrowa medycyna to klucz dla rozwoju technologii i prac […]

czytaj więcej →

Seminarium „Cyfrowa medycyna – wyzwania teraźniejszości i przyszłości”

Seminarium „Cyfrowa medycyna – wyzwania teraźniejszości i przyszłości”

Blisko 100 osób, przedstawicieli środowiska naukowego, instytucji otoczenia biznesu, firm medycznych, dyrektorów placówek zdrowotnych oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej wzięło udział w konferencji „Cyfrowa medycyna – wyzwania teraźniejszości i przyszłości” zorganizowanej przez Data Techno Park i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Seminarium otworzył Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas, który podkreślał ogromną wagę procesu informatyzacji w ochronie zdrowia. Uczestnicy seminarium dyskutowali na temat problemów związanych z cyfrową […]

czytaj więcej →

Data Techno Park członkiem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Data Techno Park członkiem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Miło nam poinformować, że spółka Data Techno Park została przyjęta w poczet członków Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce – działają od 1989 roku, reprezentują 12 000 firm, zatrudniających przeszło 5 mln osób. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne. Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom […]

czytaj więcej →

Data Techno Park na konferencji OSOZ – zapowiedź

Data Techno Park na konferencji OSOZ – zapowiedź

Romuald Litwin, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Data Techno Park oraz Koordynator Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie będzie przedstawicielem naszej spółki w czasie obrad FORUM INNOWACYJNA OCHRONA ZDROWIA 2016, które odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Przedstawiciel Data Techno Park wystąpi w sesji: PERSPEKTYWY DLA INNOWACJI W POLSKIEJ OCHRONIE ZDROWIA, w panelu p/n „Perspektywy dla e–zdrowia. Bariery, szanse i kierunki rozwoju e-zdrowia […]

czytaj więcej →

Realizowane projekty

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

Akademicki Inkubator Innowacyjności to przedsięwzięcie Spółki Data Techno Park, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Główne cele projektu: zidentyfikowanie i zachęcenie projektodawców do rozpoczęcia innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na unikalnym know- how, patentach poprzez założenie i dokapitalizowanie spółek, stworzenie stałego mechanizmu preinkubowania i inkubowania spółek typu spinoff na bazie projektów badawczych i nowych technologii, wspieranie nowych form komercjalizacji wiedzy, wykorzystanie […]

czytaj więcej →

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-Zdrowia”

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-Zdrowia”

   Medyczne Cetrum Przetwarzania Danych, stanowi trzon projektu indywidualnego „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e Zdrowia” realizowanego w ramach unijnego projektu przez Data Techno Park. Dzięki projektowi powstaje najnowocześniejsze centrum przetwarzania danych w Europie Środkowo- Wschodniej, dedykowane danym i aplikacjom medycznym. Centrum to zostało zaprojektowane w oparciu o najnowocześniejszą technologię w skali świata, której cechą jest niemal nieograniczona możliwość rozbudowy MCPD […]

czytaj więcej →

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie to porozumienie partnerów z obszaru świata nauki oraz świata biznesu, którego koordynatorem jest Data Techno Park sp. z o.o. Celem Klastra jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowoczesnych usług informatycznych w sektorze ochrony zdrowia. W przedsięwzięciu bierze udział 13 członków, z czego 10 należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania niezbędnego do wytworzenia innowacyjnych […]

czytaj więcej →