Aktualności

Udział w Grupie Roboczej ds. Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji

Udział w Grupie Roboczej ds. Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji

Jest nam niezwykle miło poinformować, że na mocy uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego (nr 423/V/15) przedstawiciel koordynatora Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie (OKeZ) spółki Data Techno Park, nasz firmowy kolega Romuald Litwin, został powołany na członka Grupy Roboczej ds. Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (GR-ICT) konstytuującej się w ramach procesu operacjonalizacji i monitoringu obszarów Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) dla Dolnego Śląska. Regionalne Inteligentne Specjalizacje to ważny element […]

czytaj więcej →

Data Techno Park na VII Europejskim Kongresie Gospodarczym

Data Techno Park na VII Europejskim Kongresie Gospodarczym

Data Techno Park jest partnerem sesji „Innowacje w medycynie” w ramach VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w Katowicach, w dniach 20-22 kwietnia 2015 r.. Do udziału w sesji zaproszony został Marek Girek, prezes zarządu Data Techno Park, który podczas dyskusji poruszy kwestie związane z nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi w medycynie, bezpieczeństwem danych medycznych oraz innowacjami dostępnymi dla pacjentów. Europejski Kongres Gospodarczy jest największą imprezą biznesową Europy […]

czytaj więcej →

Seminarium Rotary Club Wrocław i Data Techno Park

Seminarium Rotary Club Wrocław i Data Techno Park

O tym, jak prawo i filozofia podążają za technologiami IT, rozmawiano podczas seminarium Rotary Club Wrocław, które odbyło się 27 kwietnia br. w siedzibie Data Techno Park (DTP), właściciela i operatora Medycznego Centrum Przetwarzania Danych, będącego jednym z największych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie Środkowo-Wschodniej . – Biznes, szczególnie cyfrowy, jest jak galopujący koń, a prawo jak koza, która próbuje go dogonić – powiedział […]

czytaj więcej →

Konferencja „Zbuduj z nami bezpieczne Data Center”

Konferencja „Zbuduj z nami bezpieczne Data Center”

Data Techno Park wspólnie z firmą CUBE.ITG S.A. weźmie udział w konferencji, organizowanej przez Trafford IT, „Zbuduj z nami bezpieczne Data Center”, która odbędzie się 23 kwietnia w  w Restauracji Belvedere w warszawskich Łazienkach Królewskich. Więcej informacji o konferencji na stronie: http://www.traffordit.pl/blog/2015/03/zbuduj

czytaj więcej →

DTPark Ventures na konferencji EKO-DOK 2015

DTPark Ventures na konferencji EKO-DOK 2015

Program inwestycyjny DTPark Ventures zostanie zaprezentowany na konferencji EKO-DOK, która odbedzie się w dniach 20-22 kwietnia 2015 roku w Boguszowie Gorcach. Prelekcję zatytułowaną „DTPark Ventures – Wiedza i finansowanie dla Twojego startupa” wygłosi kierownik projektu Marcin Szuchta. Program DTPark Ventures jest wsparciem dla rozwoju przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne technologie. Do końca 2015 roku fundusz zainwestuje w 22 spółki, które patentują i wdrażają rozwiązania z obszaru […]

czytaj więcej →

Realizowane projekty

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

Akademicki Inkubator Innowacyjności to przedsięwzięcie Spółki Data Techno Park, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Główne cele projektu: zidentyfikowanie i zachęcenie projektodawców do rozpoczęcia innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na unikalnym know- how, patentach poprzez założenie i dokapitalizowanie spółek, stworzenie stałego mechanizmu preinkubowania i inkubowania spółek typu spinoff na bazie projektów badawczych i nowych technologii, wspieranie nowych form komercjalizacji wiedzy, wykorzystanie […]

czytaj więcej →

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”

   Medyczne Cetrum Przetwarzania Danych, stanowi trzon projektu indywidualnego „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e Zdrowia” realizowanego w ramach unijnego projektu przez Data Techno Park. Dzięki projektowi powstaje najnowocześniejsze centrum przetwarzania danych w Europie Środkowo- Wschodniej, dedykowane danym i aplikacjom medycznym. Centrum to zostało zaprojektowane w oparciu o najnowocześniejszą technologię w skali świata, której cechą jest niemal nieograniczona możliwość rozbudowy MCPD […]

czytaj więcej →

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie to porozumienie partnerów z obszaru świata nauki oraz świata biznesu, którego koordynatorem jest Data Techno Park sp. z o.o. Celem Klastra jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowoczesnych usług informatycznych w sektorze ochrony zdrowia. W przedsięwzięciu bierze udział 13 członków, z czego 10 należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania niezbędnego do wytworzenia innowacyjnych […]

czytaj więcej →