Aktualności

A-2-B: Przedstawiciele grup badawczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu gośćmi programu DTPark Ventures

A-2-B: Przedstawiciele grup badawczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu gośćmi programu DTPark Ventures

  Dnia 12 sierpnia 2014 roku w sali audytoryjnej ItQ Data Center – nowej siedziby spółki Data Techno Park (DTP) przy ulicy Borowskiej – odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowiska naukowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Spotkanie zainaugurowało kolejną, drugą już z rzędu, fazę naboru projektów w ramach zarządzanego przez Data Techno Park programu inwestycyjnego „DTPark Ventures”(DTPV) .Spotkanie pod tytułem „Wsparcie procesu transferu […]

czytaj więcej →

Know Health – konkurs

Know Health – konkurs

Uwaga! Organizujemy zabawę, w której wygrać można Drugi Tom „Atlasu Anatomii Człowieka” poświęcony szyi i narządom wewnętrznym. Aby wygrać, należy odpowiedzieć na proste pytanie konkursowe a następnie wysłać odpowiedź wraz z adresem do wysyłki na e-mail: knowhealth@knowhealth.pl Pytanie konkursowe brzmi: „Jaki jest główny temat tegorocznego, IV Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej Know Health?” Na odpowiedzi czekamy do wtorku – 26 sierpnia. Spośród wszystkich nadesłanych prawidłowych odpowiedzi […]

czytaj więcej →

Przedstawiciele DTP w MediPark w Koszycach na Słowacji

Przedstawiciele DTP w MediPark w Koszycach na Słowacji

Wizyta w MediPark Koszyce W dniach 24-25 czerwca 2014 zespół Data Techno Park reprezentowany przez Krzysztofa Kuleszę i Romualda Litwina uczestniczył w serii spotkań roboczych z przedstawicielami komitetu sterującego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego (MEDIPARK) przy Uniwersytecie Pavla J. Šafarika w Košicach w Republice Słowacji. W czasie dwudniowych warsztatów, w których udział wzięły takie osobistości świata słowackiej nauki, jak: JM Rektor prof. Ladislav Miroššay, JM Prorektor d/s […]

czytaj więcej →

Vail Europe 2014 – podsumowanie konferencji

Vail Europe 2014 – podsumowanie konferencji

Rozwój medycyny regeneracyjnej, stosowanie czujników monitorujących zrastanie się ran, kości, nerwów i narządów po przeszczepie a także wykorzystanie Internetu Rzeczy w diagnostyce i leczeniu pacjentów – to główne tematy międzynarodowej konferencji Vail Europe 2014, która odbyła się w dniach 25-27 maja we Wrocławiu. Konferencję zorganizował Data Techno Park (Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny). Podstawowym celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami oraz przedsiębiorcami skupionymi wokół połączenia medycyny […]

czytaj więcej →

Vail Europe 2014

Vail Europe 2014

Data Techno Park po raz kolejny organizuje międzynarodową konferencję Vail Europe, która w tym roku odbędzie się w dniach 25-27 maja w sąsiadującym z siedzibą spółki centrum hotelowo-konferencyjnym Platinum we Wrocławiu. Celem konferencji jest utworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami skupionymi wokół dwóch kluczowych obszarów działań Data Techno Park: medycyny i technologii informacyjnych.

czytaj więcej →

Realizowane projekty

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

Akademicki Inkubator Innowacyjności to przedsięwzięcie Spółki Data Techno Park, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Główne cele projektu: zidentyfikowanie i zachęcenie projektodawców do rozpoczęcia innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na unikalnym know- how, patentach poprzez założenie i dokapitalizowanie spółek, stworzenie stałego mechanizmu preinkubowania i inkubowania spółek typu spinoff na bazie projektów badawczych i nowych technologii, wspieranie nowych form komercjalizacji wiedzy, wykorzystanie […]

czytaj więcej →

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”

   Medyczne Cetrum Przetwarzania Danych, stanowi trzon projektu indywidualnego „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e Zdrowia” realizowanego w ramach unijnego projektu przez Data Techno Park. Dzięki projektowi powstaje najnowocześniejsze centrum przetwarzania danych w Europie Środkowo- Wschodniej, dedykowane danym i aplikacjom medycznym. Centrum to zostało zaprojektowane w oparciu o najnowocześniejszą technologię w skali świata, której cechą jest niemal nieograniczona możliwość rozbudowy MCPD […]

czytaj więcej →

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie to porozumienie partnerów z obszaru świata nauki oraz świata biznesu, którego koordynatorem jest Data Techno Park sp. z o.o. Celem Klastra jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowoczesnych usług informatycznych w sektorze ochrony zdrowia. W przedsięwzięciu bierze udział 13 członków, z czego 10 należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania niezbędnego do wytworzenia innowacyjnych […]

czytaj więcej →