Aktualności

Zaproszenie na IV Forum Know Health

Zaproszenie na IV Forum Know Health

Data Techno Park Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w IV edycji Międzynarodowego Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej Know Health, które odbędzie się w dniach 22 – 24 we Wrocławskim Centrum Kongresowe przy Kompleksie Hali Stulecia. Forum jest połączeniem warsztatów, prelekcji światowej sławy ekspertów a także paneli dyskusyjnych. Tegoroczna tematyka konferencji to zdrowie w wymiarze pokoleniowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, w ramach […]

czytaj więcej →

ISO – pozytywna rekomendacja dla ZSZ Data Techno Park

ISO – pozytywna rekomendacja dla ZSZ Data Techno Park

Miło nam poinformować, że jedna z czołowych jednostek certyfikujących na świecie, British Standard Institution Polska, wydała pozytywną rekomendację dla naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania i otrzymaliśmy certyfikację na zgodność z ISO 9001 oraz 27001. ISO/IEC 27001:2013 to jedyna poddawana audytom norma międzynarodowa, która określa wymogi dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Pomaga to w ochronie zasobów informacji i daje pewność wszystkim zainteresowanym stronom. Norma jest oparta na procesowej metodzie […]

czytaj więcej →

A-2-B: Przedstawiciele grup badawczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu gośćmi programu DTPark Ventures

A-2-B: Przedstawiciele grup badawczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu gośćmi programu DTPark Ventures

  Dnia 12 sierpnia 2014 roku w sali audytoryjnej ItQ Data Center – nowej siedziby spółki Data Techno Park (DTP) przy ulicy Borowskiej – odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowiska naukowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Spotkanie zainaugurowało kolejną, drugą już z rzędu, fazę naboru projektów w ramach zarządzanego przez Data Techno Park programu inwestycyjnego „DTPark Ventures”(DTPV) .Spotkanie pod tytułem „Wsparcie procesu transferu […]

czytaj więcej →

Know Health – konkurs

Know Health – konkurs

Uwaga! Organizujemy zabawę, w której wygrać można Drugi Tom „Atlasu Anatomii Człowieka” poświęcony szyi i narządom wewnętrznym. Aby wygrać, należy odpowiedzieć na proste pytanie konkursowe a następnie wysłać odpowiedź wraz z adresem do wysyłki na e-mail: knowhealth@knowhealth.pl Pytanie konkursowe brzmi: „Jaki jest główny temat tegorocznego, IV Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej Know Health?” Na odpowiedzi czekamy do wtorku – 26 sierpnia. Spośród wszystkich nadesłanych prawidłowych odpowiedzi […]

czytaj więcej →

Przedstawiciele DTP w MediPark w Koszycach na Słowacji

Przedstawiciele DTP w MediPark w Koszycach na Słowacji

Wizyta w MediPark Koszyce W dniach 24-25 czerwca 2014 zespół Data Techno Park reprezentowany przez Krzysztofa Kuleszę i Romualda Litwina uczestniczył w serii spotkań roboczych z przedstawicielami komitetu sterującego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego (MEDIPARK) przy Uniwersytecie Pavla J. Šafarika w Košicach w Republice Słowacji. W czasie dwudniowych warsztatów, w których udział wzięły takie osobistości świata słowackiej nauki, jak: JM Rektor prof. Ladislav Miroššay, JM Prorektor d/s […]

czytaj więcej →

Realizowane projekty

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

Akademicki Inkubator Innowacyjności to przedsięwzięcie Spółki Data Techno Park, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Główne cele projektu: zidentyfikowanie i zachęcenie projektodawców do rozpoczęcia innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na unikalnym know- how, patentach poprzez założenie i dokapitalizowanie spółek, stworzenie stałego mechanizmu preinkubowania i inkubowania spółek typu spinoff na bazie projektów badawczych i nowych technologii, wspieranie nowych form komercjalizacji wiedzy, wykorzystanie […]

czytaj więcej →

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”

   Medyczne Cetrum Przetwarzania Danych, stanowi trzon projektu indywidualnego „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e Zdrowia” realizowanego w ramach unijnego projektu przez Data Techno Park. Dzięki projektowi powstaje najnowocześniejsze centrum przetwarzania danych w Europie Środkowo- Wschodniej, dedykowane danym i aplikacjom medycznym. Centrum to zostało zaprojektowane w oparciu o najnowocześniejszą technologię w skali świata, której cechą jest niemal nieograniczona możliwość rozbudowy MCPD […]

czytaj więcej →

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie to porozumienie partnerów z obszaru świata nauki oraz świata biznesu, którego koordynatorem jest Data Techno Park sp. z o.o. Celem Klastra jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowoczesnych usług informatycznych w sektorze ochrony zdrowia. W przedsięwzięciu bierze udział 13 członków, z czego 10 należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania niezbędnego do wytworzenia innowacyjnych […]

czytaj więcej →