Aktualności

Nagroda Polski Kompas 2016 dla Data Techno Park

Nagroda Polski Kompas 2016 dla Data Techno Park

Polski Kompas 2016 – taką nagrodę odebrał 18 października na Zamku Ujazdowskim w Warszawie Marek Girek, prezes Data Techno Park. Przyznano ją za realizację odważnej misji budowy parku nowych technologii oraz inwestowanie w bezpieczną, cyfrową przyszłość Polaków. W uroczystej gali zorganizowanej przez miesięcznik Gazeta Bankowa wzięło udział kilkaset osób, wśród nich m.in. premier Beata Szydło, wicepremier Piotr Gliński, minister energii Krzysztof […]

czytaj więcej →

Rekomendacje zmian systemu ochrony zdrowia przekazane Ministrowi Zdrowia

Rekomendacje zmian systemu ochrony zdrowia przekazane Ministrowi Zdrowia

Ostatniego dnia I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP naukowcy, lekarze, ekonomiści i pracodawcy przekazali na ręce Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła Księgę Rekomendacji, która została wypracowana przez 120 ekspertów pracujących w ramach przygotowań do tego wydarzenia. Podczas Kongresu projekty postulatów zostały przedyskutowane i uzupełnione w trakcie 16 paneli dyskusyjnych. Celem Kongresu była analiza obowiązującego w Polsce systemu rozwiązań zdrowotnych z perspektywy zarówno środowiska medycznego, pracodawców, a przede wszystkim […]

czytaj więcej →

Data Techno Park partnerem I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP

Data Techno Park partnerem I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP

W żadnej innej dziecinie nauki i życia innowacje nie są tak pożądane, jak w medycynie. Lekarze i dostawcy nowoczesnych rozwiązań wciąż poszukują nowych leków i technologii, by ratować życie pacjentów i poprawiać jego jakość. Europejskie innowacyjne przedsiębiorstwa z branży medycznej przeznaczają na badania i rozwój 15 proc. swoich przychodów netto. Czy polskie rozwiązania w medycynie mogą być innowacyjne? Jak najbardziej – innowacje potrzebują jednak odpowiedniego […]

czytaj więcej →

Data Techno Park na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Data Techno Park na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, szefowie instytucji ochrony zdrowia oraz właściciele największych firm działających w tej branży mieli okazję przysłuchać się debacie „Cyfrowa medycyna a inteligentne specjalizacje”, która odbyła się 7 września w ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój. – W naszej ocenie trend związany z rozwojem technologii dla sektora medycznego jest pochodną oczekiwań pacjentów. Obecnie pacjenci chcą otrzymać precyzyjną informację z pominięciem wszystkich, z jego […]

czytaj więcej →

Panel dyskusyjny „Cyfrowa medycyna a inteligentne specjalizacje” – Krynica 2016

Panel dyskusyjny „Cyfrowa medycyna a inteligentne specjalizacje” – Krynica 2016

Data Techno Park jest partnerem panelu dyskusyjnego  „Cyfrowa medycyna a inteligentne specjalizacje” odbywającego się w ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Termin: 7 września 2016 r., godz. 15.45. Zapraszamy. Usługi medyczne, technologie ICT to obszary badawcze i innowacyjne, które mają ogromny potencjał rozwojowy, również w kontekście efektywności ekonomicznej. Zmiany cywilizacyjne i demograficzne będą pogłębiać ten trend, dlatego cyfrowa medycyna to klucz dla rozwoju technologii i prac […]

czytaj więcej →

Realizowane projekty

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

Akademicki Inkubator Innowacyjności to przedsięwzięcie Spółki Data Techno Park, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Główne cele projektu: zidentyfikowanie i zachęcenie projektodawców do rozpoczęcia innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na unikalnym know- how, patentach poprzez założenie i dokapitalizowanie spółek, stworzenie stałego mechanizmu preinkubowania i inkubowania spółek typu spinoff na bazie projektów badawczych i nowych technologii, wspieranie nowych form komercjalizacji wiedzy, wykorzystanie […]

czytaj więcej →

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-Zdrowia”

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-Zdrowia”

   Medyczne Cetrum Przetwarzania Danych, stanowi trzon projektu indywidualnego „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e Zdrowia” realizowanego w ramach unijnego projektu przez Data Techno Park. Dzięki projektowi powstaje najnowocześniejsze centrum przetwarzania danych w Europie Środkowo- Wschodniej, dedykowane danym i aplikacjom medycznym. Centrum to zostało zaprojektowane w oparciu o najnowocześniejszą technologię w skali świata, której cechą jest niemal nieograniczona możliwość rozbudowy MCPD […]

czytaj więcej →

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie to porozumienie partnerów z obszaru świata nauki oraz świata biznesu, którego koordynatorem jest Data Techno Park sp. z o.o. Celem Klastra jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowoczesnych usług informatycznych w sektorze ochrony zdrowia. W przedsięwzięciu bierze udział 13 członków, z czego 10 należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania niezbędnego do wytworzenia innowacyjnych […]

czytaj więcej →