Aktualności

Podsumowanie V Forum Know Health

Podsumowanie V Forum Know Health

Wykorzystanie innowacyjnych technologii w medycynie było tematem przewodnim piątej już edycji Forum Know Health organizowanego przez Data Techno Park. Odbyło się ono w dniach 26-27 listopada we Wrocławiu. List do uczestników Forum Know Health przysłał Prezydent RP Andrzej Duda. W liście tym Prezydent podkreślił rolę polskich instytucji oraz przedsiębiorstw realizujących zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego. Ideą V Forum Know Health była […]

czytaj więcej →

Program PLUS-IP

Program PLUS-IP

Profesor Mirosław Miller, Przewodniczący Rady Naukowej Data Techno Park zasiada w Radzie polsko-amerykańskiego programu PLUS-IP, odpowiadając za obszar zdrowia. Polsko-amerykański program naukowo–technologiczny PLUS-IP (The U.S.-Poland Innovation Program) został zainaugurowany w dniach 6-8.10.2015 w Warszawie. Program ten jest wspólną inicjatywą amerykańskiego Departamentu Stanu oraz polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, będącą platformą międzynarodowej współpracy pomiędzy polskimi i amerykańskimi naukowcami, biznesem i inwestorami. Program PLUS […]

czytaj więcej →

Data Techno Park w projekcie Banku Światowego

Data Techno Park w projekcie Banku Światowego

„Partnerami projektu Banku Światowego na Dolnym Śląsku zostały instytucje otoczenia biznesu: Data Techno Park, Wrocławskie Centrum EIT+ oraz regionalne organizacje biznesowe: Dolnośląscy Pracodawcy oraz Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Celem tej współpracy jest stworzenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) innowacyjnych firm. Tak, aby przedsiębiorstwa były liderami w wyznaczaniu kierunków, w jakich powinny zmierzać prace badawczo-rozwojowe. Kluczowym elementem PPO ma być model Smart Lab, czyli cykl […]

czytaj więcej →

Bank Światowy pomaga dolnośląskim innowatorom

Bank Światowy pomaga dolnośląskim innowatorom

Dolnośląskie przedsiębiorstwa planujące innowacyjne projekty mogą lepiej przygotować się do ich wdrożenia. Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki oraz we współpracy z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, przeprowadza ocenę potrzeb i potencjału firm w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji w Polsce. Ten wyjątkowy projekt Banku Światowego skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw MŚP z Dolnego Śląska, które inwestują w innowacje i działalność B&R oraz planują […]

czytaj więcej →

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie zaprasza na warsztaty i szkolenia

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie zaprasza na warsztaty i szkolenia

Koordynator „Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie” spółka Data Techno Park serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach i warsztatach p/t „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, aspekty praktyczne i techniczne wdrożeń na przykładzie OpenEHR” które odbędą w dniach 13-14 października 2015 w Hotelu Vega ul. Grabiszyńska 251 we Wrocławiu. Tematyka szkoleń i warsztatów skierowana jest do pragmatyków zarządzania informacją w sektorze ochrony zdrowia:  menedżerów podmiotów medycznych lekarzy i pracowników służby zdrowia informatyków odpowiedzialnych za utrzymanie […]

czytaj więcej →

Realizowane projekty

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

Akademicki Inkubator Innowacyjności to przedsięwzięcie Spółki Data Techno Park, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Główne cele projektu: zidentyfikowanie i zachęcenie projektodawców do rozpoczęcia innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na unikalnym know- how, patentach poprzez założenie i dokapitalizowanie spółek, stworzenie stałego mechanizmu preinkubowania i inkubowania spółek typu spinoff na bazie projektów badawczych i nowych technologii, wspieranie nowych form komercjalizacji wiedzy, wykorzystanie […]

czytaj więcej →

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-Zdrowia”

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-Zdrowia”

   Medyczne Cetrum Przetwarzania Danych, stanowi trzon projektu indywidualnego „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e Zdrowia” realizowanego w ramach unijnego projektu przez Data Techno Park. Dzięki projektowi powstaje najnowocześniejsze centrum przetwarzania danych w Europie Środkowo- Wschodniej, dedykowane danym i aplikacjom medycznym. Centrum to zostało zaprojektowane w oparciu o najnowocześniejszą technologię w skali świata, której cechą jest niemal nieograniczona możliwość rozbudowy MCPD […]

czytaj więcej →

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie to porozumienie partnerów z obszaru świata nauki oraz świata biznesu, którego koordynatorem jest Data Techno Park sp. z o.o. Celem Klastra jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowoczesnych usług informatycznych w sektorze ochrony zdrowia. W przedsięwzięciu bierze udział 13 członków, z czego 10 należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania niezbędnego do wytworzenia innowacyjnych […]

czytaj więcej →