Aktualności

Data Techno Park członkiem Konfederacji Lewiatan

Data Techno Park członkiem Konfederacji Lewiatan

Spółka Data Techno Park przystąpiła do Związku Dolnośląskich Pracodawców, stając się jednocześnie członkiem Konfederacji Lewiatan. Konfederacja jest najbardziej wpływową organizacją pracodawców w Polsce – reprezentuje niemal 4 tysiące firm z całego kraju, które łącznie zatrudniają ok. 800 tysięcy pracowników. Konfederacja Lewiatan, zgodnie z jej celami i profilem działalności, wspiera przedsiębiorców i pracodawców w debatach na tematy gospodarcze. Lewiatan jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. […]

czytaj więcej →

„Przyszłość to medycyna i informatyka” – wywiad z Markiem Girkiem, prezesem zarządu Data Techno Park

„Przyszłość to medycyna i informatyka” – wywiad z Markiem Girkiem, prezesem zarządu Data Techno Park

„Rozmawiamy o medycynie przyszłości, bo chcemy, aby ludzie jak najdłużej żyli. Rozmawiamy o wizytach lekarskich on-line po to, aby w niektórych przypadkach uprościć procedury” – mówi Marek Girek, prezes zarządu Data Techno Park w wywiadzie dla NaTemat.pl

czytaj więcej →

Laboratorium Innowacji – konferencja „Innowacyjny Wrocław”

Laboratorium Innowacji – konferencja „Innowacyjny Wrocław”

Data Techno Park jest partnerem akcji społecznej Gazety Wyborczej „Laboratorium Innowacji”. Celem akcji było zaprezentowanie innowacyjnego potencjału polskich firm i naukowców, wymiana doświadczeń, a także zachęcenie do dyskusji na temat miejsca Polski na światowej mapie innowacyjności. W ramach „Laboratorium Innowacji” wspólnie z partnerami – Wrocławskim Centrum Badań EIT+, Wrocławskim Parkiem Technologicznym, Capgemini, Nokią i Tieto – opowiadaliśmy na łamach Gazety Wyborczej o polskich wynalazkach, które […]

czytaj więcej →

Data Techno Park na warsztatach Design Thinking

Data Techno Park na warsztatach Design Thinking

Przedstawiciel Data Techno Park, Romuald Litwin był jednym z uczestników warsztatów Design Thinking zorganizowanych w EIT+, w ramach akcji społecznej Gazety Wyborczej „Laboratorium Innowacji”.  Celem warsztatów było zaprojektowanie i zbudowanie prototypu idealnego przystanku przyjaznego pasażerom komunikacji miejskiej. Do twórczej zabawy włączyli się przedstawiciele różnych środowisk, którzy na co dzień nie mają do czynienia z tego typu „produktami” -  ludzie nauki, kultury, dziennikarze, studenci, […]

czytaj więcej →

Oświadczenie zarządu Data Techno Park sp. z o.o w sprawie projektu e-DolnySlask

Oświadczenie zarządu Data Techno Park sp. z o.o w sprawie projektu e-DolnySlask

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi planów Zarządu Województwa Dolnośląskiego zmierzających do ewentualnego rozwiązania umowy z Qumak S.A., wykonawcą Projektu pn. „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask”, zarząd Data Techno Park informuje, że wszelkie płatności za prace wykonane na zlecenie Data Techno Park zostaną uregulowane zgodnie z zawartymi umowami. Wszystkie należności za prace wykonane w ramach Projektu będą sukcesywnie wypłacane, zgodnie z terminami płatności. […]

czytaj więcej →

Realizowane projekty

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

Akademicki Inkubator Innowacyjności to przedsięwzięcie Spółki Data Techno Park, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Główne cele projektu: zidentyfikowanie i zachęcenie projektodawców do rozpoczęcia innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na unikalnym know- how, patentach poprzez założenie i dokapitalizowanie spółek, stworzenie stałego mechanizmu preinkubowania i inkubowania spółek typu spinoff na bazie projektów badawczych i nowych technologii, wspieranie nowych form komercjalizacji wiedzy, wykorzystanie […]

czytaj więcej →

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”

   Medyczne Cetrum Przetwarzania Danych, stanowi trzon projektu indywidualnego „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e Zdrowia” realizowanego w ramach unijnego projektu przez Data Techno Park. Dzięki projektowi powstaje najnowocześniejsze centrum przetwarzania danych w Europie Środkowo- Wschodniej, dedykowane danym i aplikacjom medycznym. Centrum to zostało zaprojektowane w oparciu o najnowocześniejszą technologię w skali świata, której cechą jest niemal nieograniczona możliwość rozbudowy MCPD […]

czytaj więcej →

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie to porozumienie partnerów z obszaru świata nauki oraz świata biznesu, którego koordynatorem jest Data Techno Park sp. z o.o. Celem Klastra jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowoczesnych usług informatycznych w sektorze ochrony zdrowia. W przedsięwzięciu bierze udział 13 członków, z czego 10 należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania niezbędnego do wytworzenia innowacyjnych […]

czytaj więcej →