Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Data Techno Park świadczy następujące usługi w zakresie zamówień publicznych:

  • kompleksowe prowadzenie procedur o udzielenie zamówienia publicznego
  • udzielanie konsultacji z zakresu zamówień publicznych
  • opracowywanie regulaminów udzielania zamówień publicznych, regulaminów pracy komisji przetargowych, regulaminów pracy sądów konkursowych
  • wsparcie wykonawców w procedurze ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
  • doradztwo w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej oraz sporządzanie odwołań i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.