Restrukturyzacje

Restrukturyzacje

Zarządzanie operacyjne zorientowane na realizację i kontrolę podejmowanych działań oraz czynności w przedsiębiorstwie.

System zarządzania opiera się na odpowiednim zabezpieczeniu bieżących zdolności finansowych oraz możliwie najkorzystniejszym, w sensie ekonomicznym, wykorzystaniu istniejącego potencjału tworzenia wartości (efektów), a w szczególności:

  • opracowywania programów restrukturyzacyjnych dla podmiotów leczniczych
  • wdrażania systemów controllingu i budżetowania w podmiotach leczniczych
  • prowadzenia procesów przekształceń i dla podmiotów leczniczych.