Recepta dla Polski

Recepta dla Polski

„Recepta dla Polski” to inicjatywa polsko-amerykańskiego programu, którego celem jest rozwijanie innowacyjnych technologii łączących medycynę i systemy IT, przy współudziale polskich i amerykańskich zespołów naukowych oraz przedsiębiorstw. Inicjatorem programu „Recepta dla Polski” jest Data Techno Park. Efektem programu ma być powstanie nowych innowacyjnych spółek technologicznych, współpracujących z uniwersytetami oraz wprowadzenie na rynek polskich produktów i technologii konkurujących na globalnym rynku. Pierwsze spółki w tym obszarze działają już […]

czytaj więcej →