Medyczne Centrum Przetwarzania Danych

Medyczne Centrum Przetwarzania Danych

W ramach Medycznego Centrum Przetwarzania Danych dostępne są  następujące usługi:

 • wynajem powierzchni technicznej na kolokację sprzętu technicznego Klienta
 • usługi polegające na świadczeniu dostępu do sprzętu technicznego w zakresie mocy obliczeniowej oraz przestrzeni dyskowej-  usługi w modelu IaaS (ang. Infrastructure as a Service)

Data Techno Park zapewnia  również usługi dostępu do  oprogramowania standardowego oraz aplikacji dedykowanych oferowane w kilku grupach:

 • grupa usług polegających na świadczeniu dostępu do sprzętu technicznego oraz oprogramowania standardowego pozwalającego na tworzenie aplikacji dedykowanych – usługi w modelu PaaS (Platform as a Service). Usługi te kierowane są  do Klientów mających na celu  wytworzenie aplikacji dedykowanych w oparciu o dostarczane przez DTP oprogramowanie standardowe oraz moc obliczeniową
 • grupa usług polegających na świadczeniu dostępu do platformy programowej, na której istnieją wstępnie przygotowane narzędzia dedykowane dla branży medycznej –  usługi w modelu FaaS (Framework as a Service). Grupa tych usług udostępnia Klientom, oprócz mocy obliczeniowej oraz oprogramowania standardowego,  również  moduły aplikacyjne, które zawierają najczęściej powtarzające się funkcje systemów dla branży medycznej i są możliwe do wykorzystania przy tworzeniu usług, co pozwala ich twórcom zwiększyć przewagę konkurencyjną przez rozwój niedostępnych na rynku funkcjonalności bez konieczności powtórnego tworzenia już istniejących
 • grupa usług polegających na świadczeniu usług na rzecz klientów końcowych (np. szpitali, przychodni) w formie dostosowanych i gotowych aplikacji. Usługi w modelu SaaS (ang. Software as a Service) -Klient kupuje dostęp do gotowej aplikacji.

W pakiecie oferowanych Klientom aplikacji Data Techno Park posiada :

 • Aplikacje HIS
 • Elektroniczny Obieg Dokumentów
 • Wsparcie zarządzania przedsiębiorstwem
 • Elektroniczne zarządzanie majątkiem trwałym
 • Repozytorium dokumentów wraz z usługą dostępu do repozytrium
 • Usługa elektronicznego zarządzania samodzielnym gabinetem lekarskim
 • Digitalizacja i przechowywanie dokumentów

 

Kontakt:

sekretariat@dtpark.pl

http://itqdatacenter.pl/

 

Projekt „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (oś priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”, działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”). na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POIG.05.03.00-00-005/09-00