Szkolenia

Szkolenia

Bezpłatne szkolenia – ECDL w ochronie zdrowia Dolnego Śląska

Data Techno Park zrealizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ECDL w ochronie zdrowia Dolnego Śląska”. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6. „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.2. „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu było podwyższenie kompetencji pracowników w zakresie ICT, w kontekście wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i docelowej informatyzacji placówki. Program szkoleń został dostosowany specjalnie do wymagań branży i wyposaży uczestników w niezbędną wiedzę o narzędziach i oprogramowaniu oraz umiejętności ich wykorzystania na rzecz usprawnienia swojej pracy i podniesienia jakości obsługi pacjentów.

Szkolenia realizowane w ramach projektu, egzamin, materiały szkoleniowe były bezpłatne dla uczestników projektu a zajęcia prowadzone były w grupach maksymalnie dwunastoosobowych.