Recepta dla Polski

Recepta dla Polski

„Recepta dla Polski” to inicjatywa polsko-amerykańskiego programu, którego celem jest rozwijanie innowacyjnych technologii łączących medycynę i systemy IT, przy współudziale polskich i amerykańskich zespołów naukowych oraz przedsiębiorstw. Inicjatorem programu „Recepta dla Polski” jest Data Techno Park. Efektem programu ma być powstanie nowych innowacyjnych spółek technologicznych, współpracujących z uniwersytetami oraz wprowadzenie na rynek polskich produktów i technologii konkurujących na globalnym rynku. Pierwsze spółki w tym obszarze działają już w inkubatorze stworzonym przez Data Techno Park.  W 2014 roku planowane jest założenie ok. 20 kolejnych spółek z udziałem kapitałowym Data Techno Park. Rozwijane technologie to na przykład specjalistyczne urządzenia diagnostyczne do monitorowania stanu zdrowia człowieka, czy też czujniki diagnozujące gojenie się ran, zrastanie kości, nerwów itp. Celem programu jest rozwinięcie jednej z polskich inteligentnych specjalizacji technologicznych w latach 2014-2020.

Program „Recepta dla Polski” został zainicjowany we Wrocławiu podczas konferencji „Vail Europe” zorganizowanej przez Data Techno Park. Efektem trzydniowych obrad naukowców i przedsiębiorców z Polski i USA było podpisanie porozumienia o współpracy z prof. Michaelem Yaszemskim, jednym z dyrektorów Mayo Clinic (USA), wiodącego ośrodka w dziedzinie innowacji medycznych na świecie. Uruchomienie programu „Recepta dla Polski” to efekt blisko dwuletnich starań prof. Mirosława Millera, który kieruje Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur oraz prof.  Andrzeja Rucińskiego z New Hampshire University w USA.

Na czele ukonstytuowanej na „Vail Europe” grupy międzynarodowych ekspertów, która opracowuje mapę drogową programu „Recepta dla Polski”, stanęła prof. Maria Siemionow z University of Illinois Chicago, która wraz ze swoim zespołem dokonała przełomowej, pierwszej w USA operacji chirurgicznej całkowitego przeszczepu twarzy.

„Recepta dla Polski” będzie programem ogólnopolskim, otwartym dla najlepszych naukowców i przedsiębiorców, ale też zorientowanym na współpracę z innymi krajami Europy. Przykładem jest nawiązanie relacji z potencjalnymi partnerami w Dreźnie. Czynione są również starania o umieszczenie „Recepty dla Polski” w programie wieloletniej współpracy naukowo-technologicznej miedzy Polską a USA.