ECDL w ochronie zdrowia Dolnego Śląska

ECDL w ochronie zdrowia Dolnego Śląska

Projekt „ECDL w ochronie zdrowia Dolnego Śląska” realizowany przez Data Techno Park Sp. z o.o. ma na celu podwyższenie kompetencji pracowników branży medycznej w zakresie ICT, w kontekście wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i docelowej informatyzacji placówki. Program szkoleń został dostosowany specjalnie do wymagań branży  i wyposaży uczestników w niezbędną wiedzę o narzędziach i oprogramowaniu oraz umiejętności ich wykorzystania na rzecz usprawnienia swojej pracy i podniesienia jakości obsługi pacjentów.

Data Techno Park Sp. z o.o. prowadzi szkolenia specjalistyczne na dwóch poziomach: ECDL Start (podstawowy) oraz ECDL Core (zaawansowany), które kończą się egzaminem i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje. Szkolenia prowadzone są w siedzibie Data Techno Park Sp. z o.o. przy ul. Kutnowskiej 1-3 we Wrocławiu.

Szkolenia realizowane w ramach projektu, egzamin, materiały szkoleniowe są bezpłatne dla uczestników a zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie dwunastoosobowych.

Projekt „ECDL w ochronie zdrowia Dolnego Śląska”, potrwa do czerwca 2015 r. i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowany w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6. „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.2. „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Okres realizacji: 12.2013 r. – 06.2015 r.

Kwota dofinansowania: 749 540,65 zł

Kontakt: Aleksandra Iwankowska – specjalista ds. promocji, rekrutacji i szkoleń

aleksandra.iwankowska@dtpark.pl

kom: +48 695 985 333

 

ecdl- unia