„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie to porozumienie partnerów z obszaru świata nauki oraz świata biznesu, którego koordynatorem jest Data Techno Park sp. z o.o. Celem Klastra jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowoczesnych usług informatycznych w sektorze ochrony zdrowia. W przedsięwzięciu bierze udział 13 członków, z czego 10 należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania niezbędnego do wytworzenia innowacyjnych usług przez członków Klastra. Całość zaplecza technologicznego będzie udostępniana członkom Klastra na preferencyjnych warunkach. W ramach projektu planowany jest także zakup szkoleń, usług doradczych oraz zorganizowanie konferencji dla członków powiązania kooperacyjnego.

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie – najczęściej zadawane pytania

http://www.klaster-ezdrowie.pl/

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 r. Działanie 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Kwota dofinansowania – 20 899 415,00 zł.

Okres realizacji 2013 – do dziś

Kontakt: dorota.sobota@dtpark.pl,

 

unia_5.3