„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

„Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie to porozumienie partnerów z obszaru świata nauki oraz świata biznesu, którego koordynatorem jest Data Techno Park sp. z o.o.

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie jest platformą innowacji i rozwoju dla firm branży It-med. Platforma ta oparta jest na współpracy, wymianie wiedzy, doświadczeń i technologii. Jej  zadaniem jest  stworzenie nowoczesnych, konkurencyjnych usług dla sektora ochrony zdrowia.

Synergia działań w ramach Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie oznacza:

  • analizę trendów rozwoju branży IT-med,
  • ustanowienie wspólnych standardów technicznych,
  • łatwiejsze wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań IT-med,
  • łączenie środków finansowych na inwestycje,
  • powstawanie nowych spółek w ramach klastra,
  • możliwość wspólnej promocji produktów klastra na rynku krajowym i międzynarodowym,
  • dostęp do wysokiej jakości usług z branży IT-med,
  • obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych.

OKeZ – najczęściej zadawane pytania

http://www.klaster-ezdrowie.pl/

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 r. Działanie 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Kwota dofinansowania – 20 899 415,00 zł.

Okres realizacji 08.2013 – 12.2015

Kontakt: romuald.litwin@dtpark.pl,

 

unia_5.3